Kommunen har en plan for Mobilitet og Infrastruktur. Du kan læse strategien og handlingsplanen herunder.

Hvem tager sig af hvad ? 
Arbejdet med trafik og veje er fordelt mellem flere. Som udgangspunkt er fordelingen således:

  • Kommunen: Alt vedrørende nedenstående handlingsplan, spørgsmål om trafik, busser, overkørsler, regler og pligter, gravetilladelser, anlægsprojekter og forbedringer af veje og stier. 
  • Nordsjællands Park og Vej: Huller i asfalt og fliser, vedligehold af skilte og striber, fjernelse af affald, snerydning mm.
  • Politiet: Overskridelse af hastighedsgrænser, ulovlig parkering og færdselsovertrædelser

 

Fredensborg Kommune har fastlagt de overordnede rammer for den trafikale og infrastrukturelle udvikling frem til 2029

Handlingsplanen beskriver de indsatser, som kommunen vil gennemføre på trafik- og infrastrukturområdet frem til 2021 for at øge mobiliteten