Togskinner

Banedanmark går i gang med sidste del af fornyelsen af Kystbanen mellem Hellerup og Helsingør fra fredag aften den 29. juni til og med søndag den 12. august. 
Kystbanen er i den periode lukket, men der vil køre togbusser på strækningen. 

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Michelle Blaabjerg Johannesson på 93 54 76 76 eller på mail til mblj@bane.dk

 

I forbindelse med sporfornyelsen af Kystbanen skal Banedanmark i sommeren 2018 udskifte jernbanebroen over Dageløkkevej i Humlebæk.

Som led i arbejdet, forventer Banedanmark at spærre Dageløkkevej for gennemkørsel
fra udgangen af februar og frem til september.
Arbejdet udføres ved, at den nye jernbanebro bygges op ved siden af jernbanen (på vestsiden) og sporet spærres derfor først, når den nye bro er færdig. Herefter rives den gamle jernbanebro ned, den nye bro skubbes på plads og sporet er klar til togdrift.

Når spærringsperioden for Dageløkkevej er endelig fastlagt, vil dette fremgå af skiltningen på stedet ligesom omkørselsruter også vil være skiltet.

Sådan foregår et broindskub
• Broen støbes på en midlertidig placering ved siden af det eksisterende banetrace.
• Den gamle bro rives ned
• Den nye bro skubbes ind på såkaldte baksebjælker - og det skal være millimeterpræcist
• Banedæmningen genopbygges omkring den nye bro
• Spor og sporkasse genopbygges
• Et broindskub foregår ved en hastighed på få meter i timen, så det kan godt vare mellem 5 og 12 timer at få en bro skubbet på plads
• Alternativet er at udføre broerne på stedet. Dette ville være en billigere løsning, idet man ikke skal skubbe broerne på plads. Til gengæld ville det kræve en lukning af banen i flere måneder.

Vi beklager de gener, arbejdet må medføre for dig som nabo og trafikant.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Banedanmark på 61 80 49 26 eller sende en mail til kwth@bane.dk. 
Du kan læse mere om sporfornyelsen på Kystbanen på bane.dk/kystbanen
og følge os på Facebook under Banedanmark – Kystbanen sporfornyelse 2017.

I forbindelse med sporfornyelsen af Kystbanen skal Banedanmark i sommeren 2018 udskifte jernbanebroen over Møllevej i Nivå.

Som led i arbejdet, forventer Banedanmark at spærre Møllevej for gennemkørsel fra udgangen af februar og frem til september.

Arbejdet udføres ved, at  Banedanmark bygger den nye jernbanebro ved siden af jernbanen (på østsiden) og spærrer først sporet, når den nye bro står færdig. Herefter rives den gamle jernbanebro ned, den nye skubbes på plads og sporet gøres klar til togdrift.

Når spærringsperioden for Møllevej er endelig fastlagt, vil dette fremgå af skiltningen på stedet  ligesom omkørselsruter også vil være skiltet.

I en periode på ca. 3 måneder vil cykel- og stibroen vest for banen ligeledes blive fjernet.
Der bliver etableret en midlertidig sti, således at cykelstien langs banens vestside stadig kan benyttes.

Sådan foregår et broindskub
• Broen støbes på en midlertidig placering ved siden af det eksisterende banetrace.
• Den gamle bro rives ned
• Den nye bro skubbes ind på såkaldte baksebjælker - og det skal være millimeterpræcist
• Banedæmningen genopbygges omkring den nye bro
• Spor og sporkasse genopbygges
• Et broindskub foregår ved en hastighed på få meter i timen, så det kan godt vare mellem 5 og 12 timer at få en bro skubbet på plads
• Alternativet er at udføre broerne på stedet. Dette ville være en billigere løsning, idet man ikke skal skubbe broerne på plads. Til gengæld ville det kræve en lukning af banen i flere måneder.
Vi beklager de gener, arbejdet må medføre for dig som nabo og trafikant.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Banedanmark på 61 80 49 26 eller sende en mail til kwth@bane.dk.
Du kan læse mere om sporfornyelsen på Kystbanen på bane.dk/kystbanen
og følge os på Facebook under Banedanmark – Kystbanen sporfornyelse 2017.

Torpenvej
Halvdelen af vejen spærres af for kørende trafik, og det kan betyde øget tæt trafik. 
Ullerødvej spærres i 7 dage
Mens arbejdet står på spærres Ullerødvej i følgende periode:
04-07-2018 kl.00.00 - 13-07-2018 kl. 00:00

 

I sommeren 2018 fortsætter vi arbejdet med at renovere og forny spor og broer på Kystbanen. Når arbejdet er færdigt, kan togenes hastighed sættes op de steder, hvor den i dag er nedsat på grund af sporets tilstand.

Tidsplan
11. juni – 29. juni
Vi udfører forberedende arbejde under natspærringer af banen i tidsrummet mellem kl. 20:30 og kl. 04:30. 

Fredag aften den 29. juni til og med søndag den 12. august
Kystbanen lukkes for trafik mellem Hellerup og Helsingør, og der indsættes togbusser. Vi udfører den sidste del af fornyelsen af spor og broer på strækningen. Vi arbejder i døgndrift i hele perioden, mens banen er lukket for trafik. 

14. august – 10. september
Vi udfører afsluttende restarbejder under natspærringer af banen i tidsrummet mellem kl. 20:30 og kl. 04:30.

Den del af kystbanen hvor Lille Nord kører, bliver også lukket i de seks uger. 

Derfor kører der togbusser til og fra Mørdrup Station og mellem Helsingør og Klampenborg. 

Tidsplan og information følger på denne side