• Ved akut opståede farlige situationer på vejene (væltede træer og afspærringsmateriel, vand og akutte huller i kørebanen mm), henvises til Teknikvagten hos Nordsjællands Park og Vej på 22 28 52 63. For akutte forhold ud over Teknikvagten ring på  61 88 41 07
  • Ikke akutte sager kan som altid indberettes via GivetTip
  • Ved fejl på signalanlæg/lyskurve kontaktes Swarco på 36 88 88 80
  • Ved fejl på gadelys meldes ind via dit gadelys 

Har du kommentarer eller spørgsmål om den daglige drift og vedligeholdelse kan du kontakte Nordsjællands Vej og Park på nspv@nspv.dk eller benytte deres hjemmeside www.nspv.dk.


Giv Et Tip
Du kan anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.
Brug Nordsjællands Park & Vejs hjemmeside, eller APP´en  Giv et tip.
Læs mere om Giv Et Tip

Kontakt kommunens trafikteam, når din henvendelse drejer sig om andet end drift og vedligeholdelse på trafik@fredensborg.dk