Har du kommentarer eller spørgsmål om den daglige drift og vedligeholdelse kan du kontakte Nordsjællands Vej og Park på nspv@nspv.dk eller benytte deres hjemmeside www.nspv.dk.
Giv et tip
Du kan anmelde huller i vejen, vippende fortovsfliser, fyldte eller ødelagte skraldespande, beplantning der er til gene for færdslen og meget mere.
Brug Nordsjællands Park & Vejs hjemmeside, eller APP´en  Giv et tip.
Læs mere om Giv et tip

Kontakt kommunens trafikteam, når din henvendelse drejer sig om andet end drift og vedligeholdelse på trafik@fredensborg.dk

Oplever du løse brosten, et ødelagt skilt, væltede træer eller lignende, så vil vi meget gerne høre om det! Send os et tip, så vi kan få det ordnet hurtigst muligt.

Du kan nemt og hurtigt indrapportere det på http://www.nspv.dk/giv-et-tip hvorefter din henvendelse vil blive videreformidlet til rette person.

Du kan også downloade appen Giv et tip din telefon eller tablet, så det er nemt at indrapportere fremover.