Indsatsen ”Farttilpasning på landet” er én ud af 26 indsatser i kommunens ”Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2018-2021”. 
I indsatsen er kommunen delt op i en række forskellige lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.

I 2019 er vi  i  Lønholt og Grønholt
Der har været afholdt tre borgermøder og på baggrund af borgernes input og rådgivers tegninger, står Nordsjællands Park og Vej (NSPV) nu for anlægget af vejbump i Lønholt og Grønholt og opsætning af skilte der informerer om de nye vejbump, anbefalet hastighed og heste på vejen.

Vejbump skal være belyst og der hvor der mangler belysning vil der blive opsat belysning.
I dag er der en hastighedsbegrænsning på 40 km/t i Grønholt, denne vil være uændret.
I Lønholt (på Grønholtvej) bliver farten sat ned far 50 km/t til 40 km/t og i Tre Huse bliver hastigheden sænket fra 80 km/t til 60 km/t.

Anlægsarbejdet er planlægt til at være færdigt ultimo 2019, hvis der skulle opstå vejrlig kan dele af arbejdet dog blive udskudt til jorden er frostfri i foråret 2020.
 

Vi starter i 2018 i Langstrup og Vejenbrød.

Baggrund for indsatsen er, at borgere oplever fart, trafik og utryghed som et stigende problem i kommunens landområder - både gennem landsbyerne og på de små veje generelt.  Formålet med indsatsen er at gennemføre konkrete trafikale tiltag, der skal: 

  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter 

I 2018 arbejdes der med lokaltrafikområde 7, der dækker det område som afgrænses af Helsingørmotorvejen, Humlebækvej og Fredensborg Kongevej.

I området ligger blandt andet landsbyerne Langstrup og Vejenbrød.

Derudover er der i lokaltrafikområde 7 mange ryttere og rideskoler.

I marts 2018 blev der i samarbejde med landsbyernes landsbylaug afholdt åbne vejmøder i Langstrup og Vejenbrød landsby.

Formålet med vejmøderne var at udpege og klarlægge lokale trafikale udfordringer, samt indhente forslag til konkrete løsninger. Beboernes konkrete input skabte en ny dialog beboere imellem og gav et godt udgangspunkt til administrationens videre arbejde med konkrete forbedringer. 

2019 - Lokaltrafikområde 3: Grønholt, Lønholt mm

2020 – Lokaltrafikområde 4: Veksebo, Langerød, Toelt, Søholm mm

2021 – Lokaltrafikområde 5: Kelleris mm

De konkrete løsninger udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.

De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde. 

Her kan du se opdelingen i lokaltrafikområder.