Indsatsen ”Farttilpasning på landet” er én ud af 26 indsatser i kommunens ”Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2018-2021”.
Baggrund for farttilpasningsindsatsen er, at borgere oplever fart, trafik og utryghed som et stigende problem i kommunens landområder - både gennem landsbyerne og på de små veje generelt. 

Formålet med indsatsen er, at gennemføre konkrete trafikale tiltag på kommunens offentlige veje, der skal:
  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter
I indsatsen er kommunen delt op i en række forskellige lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.
De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde.
Løsningerne udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.
 

Lokaltrafikområde 4 er et landområde, der blandt andet omfatter landsbyerne Veksebo, Søholm, Toelt og Langerød.

I løbet af 2020 vil løsninger, der øger trygheden for beboere og lette trafikanter, blive udformet i tæt dialog med borgerne.

Indsatsen forventes igangsat i starten af 2020, hvor beboere i trafikområdet vil blive inviteret til at deltage i processen.
 

Der har været en proces med afklaring af lokale trafikudfordringer, ønsker og prioriteringer af indsatsen i Lokaltrafikområde 3.

Der har været afholdt tre trafikmøder med beboerne i Lønholt og Grønholt. På baggrund af borgernes input, rådgivers tegninger og prioriteringer i forhold til den økonomiske ramme for projektet, står Nordsjællands Park og Vej (NSPV) nu for anlæg af vejbump i Lønholt og Grønholt, samt opsætning af færdselstavler der informerer om de nye vejbump, anbefalet hastighed og heste på vejen.

Vejbump skal være belyst og der hvor der mangler belysning, vil der blive opsat belysning.

I dag er der en hastighedsbegrænsning på 40 km/t i Grønholt, denne vil være uændret.
I Lønholt (på Grønholtvej) bliver hastigheden sat ned fra 50 km/t til 40 km/t og i Tre Huse bliver hastigheden sænket fra 80 km/t til 60 km/t.

Anlægsarbejdet er planlægt til at være færdigt ultimo 2019, hvis der skulle opstå vejrlig kan dele af arbejdet dog blive udskudt til jorden er frostfri i foråret 2020.
 

I 2018 blev der arbejdet med lokaltrafikområde 7, der dækker det område som afgrænses af Helsingørmotorvejen, Humlebækvej og Fredensborg Kongevej.
I området ligger blandt andet landsbyerne Langstrup og Vejenbrød.
Derudover er der i lokaltrafikområde 7 mange ryttere og rideskoler.

I marts 2018 blev der i samarbejde med landsbyernes landsbylaug afholdt åbne vejmøder i Langstrup og Vejenbrød landsby.

Formålet med vejmøderne var at udpege og klarlægge lokale trafikale udfordringer, samt indhente forslag til konkrete løsninger.

Beboernes konkrete input skabte en ny dialog beboere imellem og gav et godt udgangspunkt til administrationens videre arbejde med konkrete forbedringer.

2021 – Lokaltrafikområde 5: Kelleris mm

De konkrete løsninger udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.

De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde. 

Her kan du se opdelingen i lokaltrafikområder.