På billedet ses oversigtsplan med samlet projektforslag – Tegningen er retningsgivende og indeholder ikke det detaljerede projektforslag.

Lokaltrafikområde 4 

Lokaltrafikområde 4 er et landområde, der blandt andet omfatter landsbyerne Veksebo, Søholm, Toelt og Langerød.
I løbet af 2020 vil løsninger, der øger trygheden for beboere og lette trafikanter, blive udformet i tæt dialog med borgerne.

Projektforslag den 15. maj 2020

Vores trafikrådgiver har nu udarbejdet projektforslag til løsninger, der kan medvirke til at området opleves mere trygt for beboere, fodgængere, cyklister og brugere af kollektiv transport.

Rådgivers bemærkninger og forslag i de forskellige byområder i lokaltrafikområdet:
  • Rådgivers bemærkninger til projektforslaget (ét dokument)
  • Tegninger (flere dokumenter for de forskellige byområder)

Se dem alle nedenunder. 

Den videre proces

Som en del af processen skulle vi have fremlagt forslag til løsning på Trafikmøde den 18. maj 2020 på Fredensborg Bibliotek. Dette møde blev desværre AFLYST pga. den nuværende Corona situation.
For at projektet ikke forsinkes, i forhold til at kunne blive realiseret i år, fremlægger vi i stedet projektet her på hjemmesiden allerede fra fredag den 15. maj.
 
Bemærkninger og spørgsmål til projektet vil i en periode på 2 uger og senest den 2. juni 2020 kunne sendes til Team Trafik på mail: mkgs@fredensborg.dk
 
Vi vil herefter i samråd med rådgiver gennemgå jeres bemærkninger og spørgsmål til projektet og vurdere om der skal ske justeringer i projektet.
Den endelige proces for projektet vil blive udmeldt derefter.
 

Indsatsen ”Farttilpasning på landet” er én ud af 26 indsatser i kommunens ”Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2018-2021”

 


Formålet med indsatsen er, at:

 

  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter
I indsatsen er kommunen delt op i en række forskellige lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.
De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde.
Løsningerne udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.