Indsatsen ”Farttilpasning på landet” er én ud af 26 indsatser i kommunens ”Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2018-2021”. 
I indsatsen er kommunen delt op i en række forskellige lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.

Vi starter i 2018 i Langstrup (billedet) og Vejenbrød.

Baggrund for indsatsen er, at borgere oplever fart, trafik og utryghed som et stigende problem i kommunens landområder - både gennem landsbyerne og på de små veje generelt.  Formålet med indsatsen er at gennemføre konkrete trafikale tiltag, der skal: 

  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter 

 

I 2018 arbejdes der med lokaltrafikområde 7, der dækker det område som afgrænses af Helsingørmotorvejen, Humlebækvej og Fredensborg Kongevej.

I området ligger blandt andet landsbyerne Langstrup og Vejenbrød.

Derudover er der i lokaltrafikområde 7 mange ryttere og rideskoler.

I marts 2018 blev der i samarbejde med landsbyernes landsbylaug afholdt åbne vejmøder i Langstrup og Vejenbrød landsby.

Formålet med vejmøderne var at udpege og klarlægge lokale trafikale udfordringer, samt indhente forslag til konkrete løsninger. Beboernes konkrete input skabte en ny dialog beboere imellem og gav et godt udgangspunkt til administrationens videre arbejde med konkrete forbedringer. 

2019 - Lokaltrafikområde 3: Grønholt, Lønholt mm

2020 – Lokaltrafikområde 4: Veksebo, Langerød, Toelt, Søholm mm

2021 – Lokaltrafikområde 5: Kelleris mm

De konkrete løsninger udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.

De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde. 

Her kan du se opdelingen i lokaltrafikområder.