På billedet ses oversigtsplan med endeligt projektforslag til Lokaltrafikområde 4.
Tegningen er retningsgivende og indeholder ikke det detaljerede projektforslag.

I 2020 er vi i lokaltrafikområde 4 


Lokaltrafikområde 4 er et landområde, der blandt andet omfatter landsbyerne Veksebo, Langerød, Søholm By, Toelt og Nybo. Der findes også flere tættere bebyggede områder som Lille Veksebo og Brunemark i trafikområdet. Lokalbanen betjener området via Langerød St. og Movia kører med buslinjerne 370 og 374 via Højsagervej, Veksebovej og Brønshulevej.

I løbet af 2020 vil løsninger, der øger trygheden for beboere og lette trafikanter, blive udformet i tæt dialog med borgerne.
 

Endeligt projektforslag


Vores trafikrådgiver har nu udarbejdet endeligt projektforslag til løsninger, der kan medvirke til at området opleves mere trygt for beboere, fodgængere og cyklister. Projektet er udarbejdet ud fra input og kommentarer til projektet fra borgerne i området og indenfor de virkemidler der kan lade sig gøre indenfor ”Færdselslovens” og ”Afmærkningsbekendtgørelsens" bestemmelser og vejledninger om vejafmærkning, skiltning og hastighedsdæmpende tiltag på landeveje i landområder. Politiet har haft projektforslaget til gennemsyn undervejs for at sikre at de foreslåede løsninger vil kunne opnå politiets samtykke og også godkendt det endelige projektforslag.

Det samlede projektmaterialet omfatter:
  • Reviderede projektforslag inkl. løsningsbeskrivelse og tegningsmateriale.
  • Notat med borgernes bemærkninger og spørgsmål til projektforslag, samt kommunens svar.
  • Referat fra Trafikmøde 1 – Projektets rammer, borgernes input og dialog

     

    Se materialet herunder

Indsatsen ”Farttilpasning på landet” er én ud af 26 indsatser i kommunens ”Handlingsplan for mobilitet og Infrastruktur 2018-2021”


Formålet med indsatsen er, at:

  • Reducere hastigheden, hvor det er relevant
  • Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik
  • Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter
I indsatsen er kommunen delt op i en række forskellige lokaltrafikområder, som der arbejdes med i perioden.
De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde.
Løsningerne udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler.