På Vejdirektoratets trafikkort kan du finde opdateret information om vejarbejde, spærrede veje i forbindelse med cykel- og motionsløb samt kødannelser.
Du finder kortet her
 

I kommunens Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur er der afsat midler til trafiksikkerhedsmæssige- og tryghedsmæssige forbedringer på stinettet i kommunen.

I samarbejde med Cyklistforbundet og på baggrund af borgerhenvendelser er der udpeget flere lokaliteter rund i kommunen og et af stederne, hvor vi øger sikkerheden for cyklister, trygheden for fodgængere og fremkommeligheden for alle, er ved den nordøstlige busperron i krydset Usserød Kongevej/Egedalsvej/Egevangen.

Her anlægges der en busperron og bag ved denne anlægges der en cykelsti.
På denne måde kan cyklisterne cykle nordpå af Usserød Kongevej uden at skulle krydse bussens bane (som det sker i dag) og uden at være i konflikt med de buspassageren der stiger af og på bussen.

NSPV har ansvaret for selve anlægsarbejdet som forventes udført ultimo 2019.

Hvis der skulle opstå vejrlig kan dele af arbejdet dog blive udskudt til jorden er frostfri i foråret 2020.
 

Fredensborg Kommune har planlagt asfaltarbejder på følgende strækninger i 2019:

•    Brønshulevej, Fredensborg (fra Dannevang til Veksebovej)
•    Damgårdsvej, Nivå (rep. efter fjernvarmegravninger)
•    Dr. Louises Alle, Fredensborg
•    Endrupvej, Fredensborg
•    Hasselhøj, Nivå (kun stamvejen)
•    Humlebækvej (strækningen gennem Søholm by)
•    Kastanievej, Fredensborg
•    Myremosevej, Nivå  (rep. efter fjernvarmegravninger)
•    Nivåvej (fra Gammel Strandvej til Islandshøjvej)
•    Rørmosen, Nivå
•    Smedebakken, Nivå
•    Strandvejen i Kokkedal (fra Gammel Strandvej til kommunegrænse Hørsholm)
•    Vilhelmsro, stikvej lige 100 numre og stikvej 508 – 522.

Bemærk at der kan komme ændringer i ovenstående liste grundet vejrlig mm.

 

 

 

 

I de kommende år opsætter Fredensborg Kommune stivejvisningstavler på udvalgte trafikstier og lokalstier der forbinder transportmål i kommunen.

Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål, og gøre det nemmere at finde rundt på stisystemet.

 Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte begynder i Nivå, hvor vi opsætter stivejvisningstavler i sommeren 2017.