På Vejdirektoratets trafikkort kan du finde opdateret information om vejarbejde, spærrede veje i forbindelse med cykel- og motionsløb samt kødannelser.
Du finder kortet her
 

Arbejdet med at etablere rundkørsel hvor Kongevejen krydser Fredensborgvej i Humlebæk går i gang med udgangen af marts. 

Anlægget af rundkørslen varer frem til september 2018. 
Der vil fortsat være mulighed for trafikken at passere – dog med nedsat hastighed. 

Vi beklager generne, men glæder os til at få etableret en rundkørsel i det trafikfarlige kryds. 

Fredensborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for beboerne i Sørup udarbejdet et projekt der vil forbedre forholdene for cyklister i Sørup. Det betyder at der i forbindelse med at der udlægges ny asfalt på strækningen gennem Sørup bliver:

  • Afmærket 2-1 vej på Slotsvænget og Sørupvej. 2-1 vej er en vejtype, hvor der er afmærket én smallere kørebane i vejens midte. Bilerne må så vige for hinanden når de mødes. Det betyder at cyklister og gående kan færdes mere sikkert i vejsiden. 
  • Afmærket med spærreflader i T-krydset Sørupvej og Skovsvinget så kørefladen bliver mindre og hastigheden for biler nedsættes. 
  • Etableret to vejindsnævringer med busperron, hvor 2-1 vejs forløbet starter/slutter på Slotsvænget og på Sørupvej. 
  • Etableret rød asfalt på den smalle vejstrækning ved Sørup havn. 
  • Etableret cykelsvingbane på Sørupvej, hvor cyklister skal krydse vejen til Skipperalle. 
  • Harmoniseret hastighed til 40 og 30 km/t gennem Sørup og 50 km/t på Slotsvænget mellem by tavlerne.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte Trafik, Karoline Grum-Schwensen på mkgs@fredensborg.dk

Dele af projektet er udført i slutningen af 2017 og forventes færdigt i midten af 2018.

Fredensborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for beboerne i Humlebæk Fiskerleje udarbejdet et trafikforsøg for at afhjælpe de oplevede trafikgener i området. Samtidigt er den eksisterende stenrække, der allerede er udlagt langs vejen, flyttet tættere på vejkanten for at undgå parkering i rabatten. 

Trafikforsøget er planlagt med to mobile chikaneanlæg før og efter fiskerlejet som er anlagt, samt yderligere trafikchikaner og evt. parkeringsrestriktioner på strækningen som endnu ikke er afprøvet.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte Trafik, Karoline Grum-Schwensen på mkgs@fredensborg.dk

Trafikforsøget forløber i 1 år og afsluttes i sommeren 2018.

I de kommende år opsætter Fredensborg Kommune stivejvisningstavler på udvalgte trafikstier og lokalstier der forbinder transportmål i kommunen.

Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål, og gøre det nemmere at finde rundt på stisystemet.

 Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte begynder i Nivå, hvor vi opsætter stivejvisningstavler i sommeren 2017. 

 

 

Sørupvej
Kellerisvej
Avderødvej (pletvis udbedring)
Vilhelmsro (fra 502 til 520 og 102-150)
Holtebakken (fra Nivåvej til Byvejen)