På Vejdirektoratets trafikkort kan du finde opdateret information om vejarbejde, spærrede veje i forbindelse med cykel- og motionsløb samt kødannelser.
Du finder kortet her
 

Fredensborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for beboerne i Sørup udarbejdet et projekt der vil forbedre forholdene for cyklister i Sørup. Det betyder at der i forbindelse med at der udlægges ny asfalt på strækningen gennem Sørup bliver:

  • Afmærket 2-1 vej på Slotsvænget, Sørupvej og Skovsvinget. 2-1 vej er en vejtype, hvor der er afmærket én smallere kørebane i vejens midte. Bilerne må så vige for hinanden når de mødes. Det betyder at cyklister og gående kan færdes mere sikkert i vejsiden. 
  • Afmærket med spærreflader i T-krydset Sørupvej og Skovsvinget så kørefladen bliver mindre og hastigheden for biler nedsættes.
  • Etableret to vejindsnævringer med busperron, hvor 2-1 vejs forløbet starter/slutter på Slotsvænget og på Sørupvej.
  • Etableret rød asfalt på den smalle vejstrækning ved Sørup havn.
  • Etableret cykelsvingbane på Sørupvej, hvor cyklister skal krydse vejen til Skipperalle.
  • Harmoniseret hastighed til 40 og 30 km/t gennem Sørup og 50 km/t på Slotsvænget mellem by tavlerne.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte Karoline Grum-Schwensen på mkgs@fredensborg.dk

Projektet forventes udført i slutningen af 2017.

Vi arbejder med at udskifte vejbroen over Nive Å ved Nivaagaards Malerisamling.

Broen er derfor spærret for trafik frem til januar 2018. Bilister skal derfor benytte omkørselsrute enten via Strandvejen, eller via Nivåvej, Brønsholm Kongevej og Møllevej. 

Der etableres en midlertidig fodgængerbro i ovenstående periode til fodgængere og er du på cykel, skal du trække cyklen over broen. 

Vi beklager de gener arbejdet medfører. 

Fra mandag den 28. august til søndag den 3. september er der lukket for gennemkørsel i Avderød by. Der skal trafikforbedres med ny asfalt. 
Vi beklager generne, og beder om at I finder andre veje i den uge. 
Beboerne i Avderød by vil fortsat have adgang til deres huse. 

Om projektet
I projektet etableres 2 minus 1 vej på Avderødvej og Kirkeltevej -  primært udenfor byzonerne. Formålet er at forbedre de trafikale forhold, og give mere plads til de lette trafikanter. 

I Avderød By bliver nogle af de eksisterende fartdæmpere udskiftet med asfaltbump. Yderligere udvides vejprofilet i byområdet for at give de lette trafikanter bedre forhold på strækningen i byen.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i uge 26, og afsluttet ultimo oktober. Det vil være muligt at benytte strækningen i anlægsperioden, men det anbefales at benytte alternative veje.

 

Som led i forbedring af trafiksikkerheden på Humlebæk Strandvej, skal der etableres venstresvingsbane samt helleanlæg på strækningen mellem Hejreskov Alle og Krogerupvej (udfor Louisiana).

Strandvejen kan benyttes i hele anlægsperioden, men der vil være indsnævring af vejbaner og hastigheden bliver reduceret.

I anlægsperioden vil der blive lukket for udkørsel til Humlebæk Strandvej fra Amalievej.

I stedet vil der være omkørsel via Frederikkevej og Oscar Brunsvej. Fredensborg Kommune beklager de gener dette giver for vejenes beboere.

Anlægsperioden forventes at være fra ultimo august til ultimo december 2017.

Vi dæmper farten og sikrer samtidig den grønne rabat for parkering.

I trafikforsøget anlægges to mobile chikaneanlæg før og efter fiskerlejet og den eksisterende stenrække der allerede er udlagt i rabatten flyttes tættere på vejkanten.

Dermed vil parkering være på vejbanen. Med biler parkeret på vejbanen er det hensigten at farten vil blive lavere i området.

Projektet varer fra juli 2017 til sommeren 2018, hvor trafikforsøget evalueres. 

Vi omlægger parkeringsbåsene på Lilletorv og ændrer ensretningen for kørsel over torvet. Den nye løsning harmonerer med Strategisk Helhedsplan for Fredensborg bymidte, så parkeringssøgning går fra Jernbanegade mod Bagerstræde og Passagen.

De to nye bænke flyttes til en anden placering i gågadezonen, så handicapparkeringen kan komme tættere på Apoteket.

Projektet forventes udført medio 2017.

Vi forbedrer i 2017 serviceniveauet på vores 16 mest benyttede busstoppesteder + stoppestederne på Teglgårdsvej i Humlebæk. Det betyder fx udskiftning af buslæskærm, opgradering af belægning m.m..

Arbejdet vil foregå trin for trin og vil blive afmærket lokalt. Oplysninger om eventuel midlertidige flytning af busstoppesteder eller andre ændringer i forhold til køreplaner vil blive kommunikeret af Movia.

Er du interesseret i at vide, hvilke busstoppesteder der forbedres kan Trafik kontaktes på trafik@fredensborg.dk.

Projektet starter i slutningen af september 2017 og forventes færdigt i slutningen af november 2017.

Projektet starter i Humlebæk på Teglgårdsvej. Derefter er projektet planlagt til at fortsætte i Nivå på Islandshøjvej og Niverødgårdsvej, før det går videre til Kokkedal og Fredensborg, hvor der kun udføres mindre ændringer med handicapforbedringer.

Læs mere om serviceniveauet for busstoppesteder

 

I de kommende år opsætter Fredensborg Kommune stivejvisningstavler på udvalgte trafikstier og lokalstier der forbinder transportmål i kommunen.

Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål, og gøre det nemmere at finde rundt på stisystemet.

 Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte begynder i Nivå, hvor vi opsætter stivejvisningstavler i sommeren 2017. 

 

Vil du se alle de steder vi har lagt ny asfalt i 2016 eller alle de steder der er planlagt asfaltarbejde i 2017.

Planlagt asfaltering i 2017

Her var vi med asfaltmaskinen i 2016