Ergoterapeuter, fysioterapeuter og træningsassistenter arbejder alle med rehabilitering træning, aktivitet og deltagelse.
De holder til på kommunens 5 træningscentre i Fredensborg, Nivå, Humlebæk og Kokkedal.

 

 

Du skal bo i Fredensborg Kommune og have et af følgende behov:
• Genoptræning efter en operation/indlæggelse på hospital
• Genoptræning efter opstået funktionstab eller en længere sygdomsperiode
• Træning / Screening efter et nyligt fald
• Træning for at forblive uafhængig af personlig og praktisk hjælp fra kommunen
• Rehabilitering til kronisk syge med: KOL, Diabetes 2, Hjerte-Kar, Kræft, Lænde-Ryg eller sen hjerneskade
• Du vil gerne forebygge aldersbetinget tab af muskelmasse eller har behov for at vedligeholde din krop.

Alle tilbud er tidsafgrænsede og tilpasset netop dit behov.

Forudsætningen for at deltage er, at du er motiveret for træning og er i stand til at indgå og overholde aftaler.

Alle tilbud er gratis, bortset fra selvtræning.
Tilbuddet omfatter kun kørsel efter forudgående visitation.

  • Du kan være henvist fra hospitalet med en elektronisk Genoptræningsplan(GOP) eller af din egen læge.
  • Du kan også henvises af Fredensborg Kommunes Visitation, Forebyggelseskoordinator eller via Jobcenteret.
  • Du eller dine pårørende kan selv henvende jer til Træning og Rehabilitering.


Vi starter altid med en indledende samtale og vurdering. Her undersøger og afdækker vi dine behov og taler om hvilke mål du gerne vil opnå. I vurderingen kan der indgå test af f.eks. din muskelstyrke, balance, hukommelse mv.

Herefter laves i fælleskab en plan for dit forløb. Plan og tilbud afhænger af dine mål og terapeutens samlede vurdering. I planen indgår også en aftale om hvordan du vil fastholde de opnåede resultater når forløbet er slut.

Tilbuddene varierer fra en enkelt konsultation med undersøgelse, rådgivning og vejledning til et forløb der strækker sig over 4 – 12 uger. I særlige tilfælde kan forløbet være længere.

Ved afslutningen af dit forløb evalueres der på om du har opnået de ønskede mål og de indledende test gentages.

Vi tilbyder både individuel- og holdtræning på centrene, men kan også komme hjem til dig og træne i dit hjem, hvis vi vurderer du har behov for det.

Fredensborg Kommune tilbyder mulighed for selvtræning på kommunens 5 træningscentre — Benediktehjemmet, Lystholm, Egelunden, Mergeltoften og Øresundshjemmet.

Selvtræning indebærer, at du tilbydes individuel programlægning og instruktion hos en af kommunens fysioterapeuter samt mulighed for opfølgning og justering efter behov.

Du skal være pensionist for at kunne benytte dig af tilbuddet.

Pris og betaling
Taksten for selvtræning er 140 kr./måned, uanset hvor ofte du træner.

Den måned, hvor du starter som selvtræner, er gratis. Herefter betales månedsvis forud for en hel måned ad gangen. Ved tilmelding får du tilsendt et girokort.

Skulle du ønske at holde pause fra selvtræningen (min. 1 måned), meddeles det til administrationen en måned før, for at opnå betalingsfrihed.

Træningstider
Se opslag på det enkelte center. Vær opmærksom på at træningsfaciliteterne også anvendes til individuel genoptræning i dagtimerne. Den individuelle træning samt hold har altid førsteret.

Da antallet af genoptræningshold varierer, må det forventes at der indimellem kan forekomme ændringer i selvtræningstiderne. Ved midlertidige eller permanente ændringer, vil dette annonceres hurtigst muligt på de enkelte centre. Hold derfor øje med opslagstavlerne.

Praktiske oplysninger

• Du træner på eget ansvar i træningscentret
• Der ydes ikke kørsel til selvtræning
• Træning skal foregå i hensigtsmæssigt tøj—er du i tvivl, så spørg den terapeut, der instruerer dig
• Det er kun tilladt at anvende indendørs fodtøj i træningssalene
• Dit træningsprogram sidder alfabetisk efter efternavn i mappen for selvtrænere i træningslokalet
• På Mergeltoften er etableret en ordning, hvor du betaler 100 kroner i depositum for en nøgle. Dette beløb refunderes naturligvis, hvis du skulle ønske at stoppe som selvtræner