Alle børn og unge mellem 0 og 18 år i Fredensborg  Kommune har ret til gratis tandpleje på kommunens to tandklinikker i Kokkedal og i Humlebæk.

Læs mere om det herunder.

Du kan vælge at benytte Fredensborg Tandpleje. Du er automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.

Du har mulighed for at vælge en privat praktiserende tandlæge eller en anden kommunal tandpleje.

Der skal i begge tilfælde laves en skriftlig aftale mellem Fredensborg Kommune og den nye tandlæge/tandpleje, og behandlingen kan ikke gå i gang, før aftalen er på plads.

Derfor skal du kontakte Fredensborg Tandpleje på tandplejen@fredensborg.dk og fortælle os, hvor du ønsker at gå til tandlæge, hvis du ønsker at vælge en anden tandlæge/kommunal tandpleje .

Hvis du er i gang med en behandling hos os, skal den også være færdig, før du kan skifte.

Når du vælger en anden tandlæge/tandpleje, kan du først vælge om igen efter minimum et år.

Hvis du vælger en privat praktiserende tandlæge, betaler Fredensborg Kommune 65 % af udgifterne. De sidste 35% betaler du selv. 

Den privatpraktiserende tandlæge står for al din tandbehandling også tandregulering.

Kommunen betaler til undersøgelse, forebyggende behandling og behandling svarende til det, vi tilbyder på kommunens klinikker.

Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunes tandpleje, hvis den tandpleje du ønsker, har kapacitet til at modtage dig.

Du skal derfor kontakte den tandpleje, du ønsker at skifte til, og høre, om du kan gå der, før vi kan lave en aftale.

Den kommunale tandpleje, du vælger, står for al din tandbehandling også tandregulering.

Læs om de særlige vilkår for ungdomstandplejen - unge mellem 17 og 18 år.

Du kan vælge at benytte Fredensborg Tandpleje. Du er stadig automatisk tilknyttet tandplejen og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.

Du har mulighed for at vælge en privat praktiserende tandlæge eller en anden kommunal tandpleje.

Der skal i begge tilfælde laves en skriftlig aftale mellem Fredensborg Kommune og den nye tandlæge/tandpleje, og behandlingen kan ikke gå i gang, før aftalen er på plads.

Derfor skal du kontakte Fredensborg Tandpleje på tandplejen@fredensborg.dk og fortælle os, hvor du ønsker at gå til tandlæge, hvis du ønsker at vælge en anden tandlæge/kommunal tandpleje .

Hvis du er i gang med en behandling hos os, skal den også være færdig, før du kan skifte.

Når du vælger en anden tandlæge/tandpleje, kan du først vælge om igen efter minimum et år.

Hvis du vælger en privat praktiserende tandlæge, betaler Fredensborg Kommune 100 % af udgifterne. 

Kommunen betaler til undersøgelse, forebyggende behandling og behandling svarende til det, vi tilbyder på kommunens klinikker.

Hvis du er i gang med en behandling hos os, skal den også være færdig, før du kan skifte.

Du kan dog godt skifte, selvom du stadig er i gang med tandregulering. 

Tandreguleringen kan afsluttes her i Fredensborg Tandpleje, og din nye tandlæge vil sørge for undersøgelse, forebyggende behandling og behandling.

Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunes tandpleje, hvis den tandpleje du ønsker, har kapacitet til at modtage dig.

Du skal derfor kontakte den tandpleje, du ønsker at skifte til, og høre, om du kan gå der, før vi kan lave en aftale.

Den kommunale tandpleje, du vælger, står for al din tandbehandling også tandregulering.