Har du født og er blevet udskrevet indenfor 72 timer, har du mulighed for at modtage et tidligt hjemmebesøg på 4. – 6. dagen.

Besøgets indhold
Vi tager udgangspunkt i familiens behov, men besøget vil som regel indeholde følgende emner: dit barns måltider, vandladning, afføring, navle, hudens farve, søvn og almen tilstand.

Jeres barn vil blive undersøgt og vejet.

Vi kommer også ind på mors blødning, amning, og hvordan I har det.

Relevant litteratur: Tjek bleen og forebyg vuggedød.
Litteraturen er tilgængelig under vejledning til det nyfødte barn.

Besøgets maximale varighed: 30 minutter.