Hjemmebesøget finder sted, når dit barn er mellem 8 - 10 måneder.

Besøgets indhold
Vi taget udgangspunkt i familiens behov, men besøget vil som regel indeholde følgende emner: dit barns måltider, vitaminer, søvn, helbredsundersøgelse/vaccination, motorisk- og sproglig udvikling/stimulation, søskende, familiens trivsel, daginstitution, forebyggelse af ulykker, sygdom og tænder.

Vi vil i fællesskab udfylde en trivselsvurdering, der fungerer som et overgangsmateriale fra sundhedsplejen til dagtilbud.
Du kan læse mere om overgangen fra hjem til dagpleje eller vuggestue her

Du kan også læse mere om Fredensborg Kommunes arbejde med børn og unges udvikling og trivsel her

Jeres barn vil blive undersøgt, vejet og få målt længde og hovedomfang.
Derudover vil dit barn blive undersøgt for skelen.

Relevant litteratur er tilgængelig under vejledning til det lille barn.

Besøgets maximale varighed: 1 time.