Ved hjemmebesøg tager vi udgangspunkt i familiens behov. 

Ved besøget vil vi også drøfte

 • dit barns måltider
 • vitaminer
 • forebyggelse af vuggedød
 • vaccinationer, udvikling
 • stimulation
 • forebyggelse af allergi / indeklima
 • forebyggelse af ulykker
 • sundhedsplejens tilbud og forventninger til sundhedsplejen

Jeres barn vil blive vejet og få målt længde og hovedomfang.

I vil få lejlighed til at fortælle om:

 • graviditet / fødsel
 • ammeerfaring
 • søskende
 •  hvile
 • vitaminer
 • amning 
 • netværk og mødregruppe

Relevant litteratur er tilgængelig under vejledning - til det nyfødte barn og lille barn.

Besøgets maximale varighed: 1 ¼ time.