Fredensborg Kommune tilbyder gratis kursus til borgere med en kronisk sygdom og deres pårørende.

Kurset forløber over 6 undervisningsgange af 2 1/2  timers varighed pr. gang.

På kurset lærer du forskellige mestringsstrategier til at leve med en kronisk sygdom samt redskaber til at håndtere de problemer og udfordringer, der opstår i kølvandet på en kronisk sygdom.

Der er et afgørende princip for ’Lær at tackle’ kurserne, at alle er lige. Det vil sige, at både deltagere og instruktør kender til at leve med en kronisk sygdom. Instruktøren ved derfor fra egen krop og hverdag, hvordan det føles at leve med en kronisk sygdom.

Kurserne udbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, der uddanner og certificerer instruktørerne efter internationale standarder. Erfaringer fra tidligere kurser viser, at deltagere efter gennemført kursus oplever færre smerter og større uafhængighed af omgivelserne. De er mere aktive i hverdagen og føler en større tilfredshed.

Der starter løbende nye kurser. Yderligere information og tilmelding til Birgit Alstrup  på 72 56 22 16 eller på sundhed@fredensborg.dk
 

Fredensborg Kommune tilbyder et gratis kursus til borgere, der lider af angst og/eller depression, og deres pårørende. Alle der oplever symptomer på eller har fået diagnosen angst og/eller depression kan deltage.

Kurset forløber over 7 undervisningsgange a 2 1/2 times varighed.

Symptomer på angst og depression kan være, at du gennem en længere periode føler dig nedtrykt eller trist til mode. Nervøsitet, anspændthed og indre uro kan også være en del af sygdomsbilledet, og symptomerne kan have alvorlige konsekvenser for dit liv både arbejdsmæssigt, socialt og mentalt.

Kurset giver inspiration til, hvordan du fremmer din livskvalitet og tackler de problemer og udfordringer, der følger med angst og/eller depression, så det er dig – og ikke sygdommen - der styrer dit liv.

Der er to instruktører tilknyttet hvert hold, som selv kender til at leve med angst og/eller depression. Instruktørerne har gennemgået en systemisk uddannelse, som udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning.

Kursusindhold
Arbejdsformen på kurset veksler mellem foredrag, diskussion, gruppeøvelser og individuelt arbejde. Der stilles ingen krav om, at du skal kunne præstere noget bestemt – det vigtigste er, at du deltager.

Der arbejdes blandt andet med følgende emner:

  • Triggere og advarselssignaler
  • Kommunikation
  • Forebyggelsesstrategier
  • Håndtering af smerte og træthed
  • Problemløsning
  • Samarbejde med sundhedsvæsenet
  • Fysisk aktivitet

Der udleveres en gratis kursusbog.

Yderligere information og tilmelding til Birgit Altstrup på 72 56 22 16 eller på sundhed@fredensborg.dk

Fredensborg Kommune tilbyder gratis kursus til borgere med kroniske smerter og deres pårørende.

Kurset forløber over 6 undervisningsgange af 2 1/2 timers varighed pr. gang.

På kurset lærer du forskellige mestringsstrategier til at takle de problemer og udfordringer, der følger med kroniske smerter. Det handler om at kunne håndtere de kroniske smerter i dagligdagen og de konsekvenser som smerterne har arbejdsmæssigt, socialt og praktisk.

Der er et afgørende princip for ’Lær at tackle’ kurserne, at alle er lige. Det vil sige, at både deltagere og instruktør kender til at leve med kroniske smerter. Instruktøren ved derfor fra egen krop hvordan det føles, når smerter sætter begrænsninger i hverdagen.

Kurserne udbydes i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, der uddanner og certificerer instruktørerne efter internationale standarder. Erfaringer fra tidligere kurser viser, at deltagere efter gennemført kursus oplever færre smerter og større uafhængighed af omgivelserne. De er mere aktive i hverdagen og føler en større tilfredshed.

Bogen "Patientuddannelse - Lær at tackle kroniske smerter," udleveres gratis på kurset.

Der starter løbende nye kurser. Yderligere information og tilmelding til Birgit Alstrup på 72 56 22 16 eller på sundhed@fredensborg.dk