Har du KOL, Type 2 diabetes, hjertesygdom eller kræft?

Hos Træning og Rehabilitering i Fredensborg Kommune kan du få viden og redskaber til at gøre hverdagen lettere. 
Formålet er, at du kan leve et godt og aktivt liv med din sygdom.

 

• Indledende samtale og vurdering 
• Fysiske test af kondition, styrke og evt. balance 
• Træning på hold, 1 time, 2 gange pr uge i 4 - 10 uger 
• Undervisning i din sygdom og det at leve med en kronisk sygdom 
• Individuel kostvejledning af diætist efter behov, dog max 3 timer. 
• Rygestop-kursus 
• Individuel rådgivning/vejledning af rusmiddelkonsulent 

Forløbskoordinator Gitte Andersen 
41 21 81 54 (hverdage mellem 8-15) 
gian@fredensborg.dk

Træning Lystholm 
Lystholm 20
3480 Fredensborg 
Telefon: 72 56 24 85

Træningscenter Louiselund 
Louiselund 9 
2970 Hørsholm 
Telefon: 48 49 85 00

Tilbuddet retter sig både mod ny-diagnosticerede og andre som har levet med diagnosen i flere år. 

Alle tilbud er gratis men kræver en lægehenvisning. 
Tilbuddet omfatter ikke kørsel. 

Forløbet bliver individuelt tilrettelagt under hensyntagen til din sygdom og aktuelle situation. 
Sammen med en terapeut laver du mål og lægger en plan for forløbet.
Undervejs bliver du støttet i at fastholde dine mål og din plan for ændringer i hverdagen. 

Når du har gennemført forløbet, får du tilbud om en op- følgende samtale efter 6 måneder. 

Pårørende kan deltage i undervisning og individuel kostvejledning. 

Fredensborg kommune samarbejder med Hørsholm Kommune om at udbyde disse hold. 

Undervisningen varetages af sundhedsprofessionelle, hvor du afhængig af undervisningsforløb vil møde enten en sygeplejerske, diætist, fysioterapeut, ergoterapeut eller en læge. 

Indholdet i de enkelte undervisningsseancer planlægges hovedsagligt fra start eller det kan aftales fra gang til gang med deltagerne efter behov. 

I undervisningen er der mulighed for at medvirke aktivt og dele erfaringer med øvrige deltagere. 

På kurset tilbydes du og din ledsager undervisning med sigte på at opnå større viden om sygdommen og inspiration til og råd om, hvordan livet med sygdom håndteres bedst mulig. 

Undervisningen omfatter blandt andet følgende emner: 
Viden om sygdommen og dens behandling samt hvordan du bedst lever med den. 

  • Brug af medicin. 
  • Maden, kostråd og praktiske tips.
  • Rygningens betydning for sygdommen samt støttemuligheder til rygestop. 
  • Betydning af fysisk træning, motion og daglig aktivitet. 
  • Psykosocial støtte.

Maden er et vigtigt led i behandlingen af diabetes uanset, hvilken anden behandling du modtager.

Motion gavner dit helbred og velvære markant. Regelmæssig motion har sundhedsfremmende effekter på en lang række af kroppens funktioner og virker tilmed forebyggende mod sygdom. 
 

Den rigtige sammensætning af mad kan være med til at forebygge forhøjet kolesterol, for højt blodtryk, overvægt, undervægt og diabetiske følgesygdomme. Samtidig kan sund mad være med til at give dig større velvære i hverdagen. 

Du tilbydes individuel kostvejledning af diætist i et forløb strækkende over 3 samtaler: En indledende samtale og to opfølgende samtaler. 

I kommunens træningscenter får du inden første mødegang udarbejdet et træningsprogram ud fra dine individuelle ønsker og behov. Selve træningen foregår på hold med 10-12 deltagere og strækker sig i en periode over 10-12 uger. I denne periode motionerer du to gange ugentligt á 1-1½ time pr. gang. 

Motionsvejledning og træning varetages af fysioterapeuter og består primært af: 
Opvarmning/grundtræning 
Konditionstræning 
Styrketræning 
Udspænding 
Afspændring 

Dit forløb afsluttes med en samtale, hvor et videre forløb planlægges og aftales med udgangspunkt i den motionsform, som du kan lide. 

Du skal henvende dig hos din praktiserende læge og bede om en henvisning.