Åbent døgnet rundt
Nordsjællands Hospital – Frederikssund og Hillerød har åbent døgnet  rundt for alle alvorligt syge.
Hvis du selv henvender dig med mindre skader, er åbningstiderne:
Kl. 7-22 på akutklinikken i Frederikssund 
Kl. 7–22 på akutklinikken i sundhedshuset i Helsingør
 

Akuttelefonen 1813 er bemandet af specialuddannede sygeplejersker, som med det samme kan fortælle dig, hvad du bør gøre – for eksempel om du bør kontakte egen læge eller tage på en akutmodtagelse eller akutklinik.

Er det sidste tilfældet, får du samtidig at vide, hvor der er kortest ventetid.

Akuttelefonen 1813 er altid åben
Akuttelefonen 1813 har åbent døgnet rundt, året rundt – og ingen spørgsmål er for store eller for små.
Nu behøver du kun huske ét nummer for at få hjælp.

Du behøver ikke længere spekulere over, hvor du skal henvende dig i tilfælde af sygdom eller skader. Region Hovedstadens nye akuttelefon 1813 giver dig svaret - døgnet rundt.

Ring altid - døgnet rundt - til akuttelefon 18 13, hvis du er i tvivl ved sygdom og skade og ønsker information om ventetider.

Du har ret til at blive kørt til hospitalet, hvis du ikke selv kan komme derhen på grund af din sygdom.

Ellers skal du som hovedregel selv betale for kørsel til behandling på hospitalet.
Du kan også søge om betalt kørsel til fx fysioterapeut, kiropraktor eller tandlæge.

Du skal søge om tilskuddet på hospitalet.

Betingelser
Du kan få tilskud til kørsel, hvis

* du er folkepensionist eller førtidspensionist, eller

* hospitalet, hvor du skal behandles, ligger længere end 50 kilometer væk fra din bopæl, og udgiften til kørslen overstiger 25 kroner for pensionister og 60 kroner for andre.

Du kan kun få fuldt tilskud til kørsel med fx taxi eller privatbil, hvis du ikke kan tage offentlig transport på grund af din sygdom. Du får altså kun tilskud til den billigst mulige transportform.

Tilskuddet bliver som hovedregel indsat på din NemKonto.

Du kan kun få betalt kørsel til dit regionshospital, hvis du vælger at blive behandlet på et hospital i en anden region i forbindelse med det frie sygehusvalg eller det udvidede frie sygehusvalg (privathospital).

Ledsager
Hvis du på grund af din alder eller din sygdom har brug for en ledsager under kørslen, kan din ledsager også få betalt kørslen.


Du kan søge om tilskud til kørsel til fx fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge
Er du folkepensionist eller førtidspensionist, hvor førtidspensionen er tilkendt eller søgt før 1. januar 2003, kan du søge om hjælp til kørsel efter reglerne for personligt tillæg.

Er du førtidspensionist, hvor førtidspensionen er søgt og tilkendt efter 1. januar 2003, kan du søge om hjælp til kørsel efter reglerne for enkeltudgifter.

Har du særligt vanskelige økonomiske forhold, kan du også søge om hjælp til kørsel efter reglerne for hjælp i særlige tilfælde.


Sundhedshuset i Helsingør, Murergade 5, har en akutklinik med behandlersygeplejersker og akutlæger, der tager sig af mindre skader.


I sundhedshuset er der også røntgen, blodprøvetagning, jordemoder-konsultationer samt et medicinsk ambulatorium med speciallæger.


Vi samler specialisterne, så de, der ved mest om din sygdom, er samlet ét sted og sammen bliver dygtigere.
I Frederikssund sikrer vi frem til 2020 en behandling med speciallæger og telemedicin.
Her og nu styrker vi Nordsjællands Hospital - Hillerød med 290 flere parkeringspladser og et nyt patienthotel.  
I 2020 står et nyt stort hospital færdigt i Hillerød.