Billede

At få en hjerneskade betyder ofte at hverdagens praksis ændrer sig - både for den, der har erhvervet hjerneskade og de pårørende.
 

 

Er du pårørende til en person med senhjerneskade og ønsker at dele erfaringer med andre pårørende i samme situation?

Deltag i en pårørendegruppe med start den 18. september kl. 16.-18.

Kontakt pårørendekonsulent i Helsingør Kommune, Lene Mosegaard Jensen på tlf. 41 86 99 15.

I gruppen kan du dele erfaringer med andre pårørende, få viden om hjerneskader og hvordan du praktisk og følelsesmæssigt klarer udfordringerne i dagligdagen. Gruppen ledes af ergoterapeut Nancy Styrbæk og pårørendekonsulent Lene Mosegaard Jensen.
På nogle af møderne deltager også andre fagpersoner med relevante temaer.
Tid: Mandage kl.16-18.
Datoer: 18. september, 2. oktober, 23. oktober, 6. november og 20. november.
Sted: Strandgade 48a, 3000 Helsingør.
Pris: 100 kr. i alt for let traktement til møderne.
Tilmeldinger: Til pårørendekonsulent Lene Mosegaard Jensen, mobil 41 86 99 15, senest d. 14. september. Du er meget velkommen til at ringe og høre nærmere:


I efteråret 2016 afholdt Hjerneskadeforeningen, Fredensborg og Helsingør Kommune med succes en pårørende-gruppe i Helsingør. Derfor tilbyder vi nu et nyt forløb for voksne pårørende til personer med hjerneskade. Gruppen bliver lukket og du skal tilmelde dig senest d. 14. september.

 
Pårørendegruppen etableres i samarbejde mellem Fredensborg og Helsingør kommuner.


• At få sammensat et rehabiliteringsforløb, der tager højde for din helhedssituation.
• At rehabiliteringsforløbet har sammenhæng på tværs af hospitaler, din læge, kommunens forvaltninger samt eventuelle andre samarbejdspartnere.
• At du og dine pårørende inddrages i mål og handleplan for dit rehabiliteringsforløb.
• At du får råd og vejledning omkring din ændrede livssituation såvel på hjemmefronten som arbejdsmæssigt og i din fritid samt støtte til håndtering af dette.

Fredensborg Kommune har en hjerneskadekoordinator og et hjerneskadesamråd, der har til formål at borgeren og dennes pårørende oplever en sammenhængende, koordineret og mål-rettet indsats tværfagligt i kommunen.

Hjerneskadekoordinator Charlotte M. Nielsen
Tlf 72 56 31 65

Visitationen, Center for Ældre og Handicap 
Tlf 72 56 50 07
Mail fredensborg@fredensborg.dk

Du skal have en henvisning fra egen læge, hospital eller kontakt kommunen direkte.

Tilbuddet er gratis