At få en hjerneskade betyder ofte at hverdagens praksis ændrer sig - både for den, der har erhvervet hjerneskade og de pårørende.
 

 


• At få sammensat et rehabiliteringsforløb, der tager højde for din helhedssituation.
• At rehabiliteringsforløbet har sammenhæng på tværs af hospitaler, din læge, kommunens forvaltninger samt eventuelle andre samarbejdspartnere.
• At du og dine pårørende inddrages i mål og handleplan for dit rehabiliteringsforløb.
• At du får råd og vejledning omkring din ændrede livssituation såvel på hjemmefronten som arbejdsmæssigt og i din fritid samt støtte til håndtering af dette.

Fredensborg Kommune har en hjerneskadekoordinator og et hjerneskadesamråd, der har til formål at borgeren og dennes pårørende oplever en sammenhængende, koordineret og mål-rettet indsats tværfagligt i kommunen.

Hjerneskadekoordinator Charlotte M. Nielsen
Tlf 72 56 31 65

Visitationen, Center for Ældre og Handicap 
Tlf 72 56 50 07
Mail fredensborg@fredensborg.dk

Du skal have en henvisning fra egen læge, hospital eller kontakt kommunen direkte.

Tilbuddet er gratis