De fleste danskere kommer i berøring med sygdommen demens på et tidspunkt i deres liv. Enten som pårørende eller fordi de selv får stillet diagnosen.

Demens er tegn på sygdom i hjernen, og ikke en naturlig følge af alder. De fleste demenssygdomme kan ikke helbredes, men med den rigtige støtte og hjælp kan man fortsat have et godt og aktivt liv trods sygdommen.
 

Demenskoordinatorerne træffes på alle hverdage og bedst mellem 8 og 9

Anne Sejer –telefon 72 56 58 74

Lisbeth Bøgeholdt – telefon 72 56 57 22

Demenskoordinatorerne hjælper bl.a. med
-Undervisning og vejledning af personale og elever
-Tidlig opsporing og information om demens
-Hjemmebesøg for at afklare situationen
-Støtte og rådgivning
-Henvise til pårørendegruppe
-Henvise til aktuelle tilbud i kommunen for borgere med demens
-Hjælpe med kontakt til læge og døgnpleje
-Vejlede om aflastningsmuligheder

Hver tirsdag i lige uger er der café fra 15.30 til 17.30 på Byvejen 14 i Nivå, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan mødes.

Yderligere information hos demenskoordinatorer Anne Sejer 72 56 58 74 eller Lisbeth Bøgeholdt 72 56 57 22.

 

Hvad kendetegner demens ?
Symptomerne kommer ofte snigende og udvikler sig forskelligt fra person til person.
De ydre kendetegn på demens kan være, at der over tid udvikles:

 • Forringet hukommelse
 • Nedsat evne til at orientere sig i et ellers velkendt miljø
 • Tendens til at miste overblikket
 • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale
 • Problemer med sproget
 • Ændret personlighed og væremåde
 • Vanskeligheder med at udføre dagligdags gøremål, f.eks. madlavning og overskue penge og telefonbetjening

Ved undersøgelser kan det fastslås om der er tale om en demenssygdom eller lignende tilstand som evt. kan behandles. Det kan f. eks. være en depression.

Egen læge har mulighed for at henvise til Nordsjællands Hospital, der kan tilbyde ambulante undersøgelser.
Til visse demenssygdomme er der i dag adgang til medicin, som kan bedre nogle af symptomerne.

Støtte til borgere med demens


Der er mange typer af indsatser til borgere med demens – både for borgere, som har begyndende demens, moderat eller svær demens.
Er du tvivl om hvilken støtte og hvilke muligheder, der passer til dig, er du velkommen til at tage kontakt til kommunens demenskoordinatorer

Demenskoordinatorerne tager på hjemmebesøg for at støtte, rådgive og vejlede dig og dine pårørende.
Demenskoordinatorernes indsats er målrettet i forhold til dig og dine pårørendes behov.
Indsatser ved let demens:

 • Besøg af demenskoordinator i hjemmet ca. én gang hver halve år
 • Tilbud om dagcenter
 • Tilbud om Tirsdagscafé (demens café)
 •  Pårørendegrupper/tilbud om individuelle samtaler og rådgivning til pårørende
 • Etablering af kontakt til frivillige, f.eks. Ældre Sagen.

Indsatser ved moderat demens:

 • Besøg af demenskoordinator i hjemmet ud fra behov og efter aftale.
 • Vejledning i værgemål og fremtidsfuldmagter.
 • Tilbud om daghjem.
 • Aflastning/afløsning til pårørende i hjemmet.
 • Aflastningsplads.

Ovenstående gives sammen med indsatserne ved let demens.

Indsatser ved svær demens:

 • Besøg af demenskoordinator i hjemmet ud fra behov og efter aftale.
 • Vejledning om plejebolig.

Ovenstående gives sammen med indsatserne ved let og moderat demens.

Tirsdag i lige uger er der café i Nivå fra 15.30 til 17.30, hvor du og din ægtefælle har mulighed for at deltage. Caféen giver mulighed for en god samtale, men vigtigst af alt socialt og hyggeligt samvær med andre i lignende situation.

Programmet tilrettelægges for et ½ år ad gangen ud fra de ønsker og idéer, der kommer fra borgerne i caféen.

Fredensborg Kommune har 3 daghjem i henholdsvis Fredensborg, Kokkedal og Humlebæk by. Daghjem er for dig, der har en demenssygdom og er boende i eget hjem. Før du kan benytte daghjem, skal du visiteres til det. Du kan visiteres til daghjem i 1-5 dage om ugen i dagtiden på hverdage.

Daghjem tager udgangspunkt i din livshistorie i forbindelse med tilrettelæggelse af de daglige aktiviteter og dagligdags gøremål. I daghjem kan der være forskellige aktiviteter såsom gåture, dans, stolegymnastik, spil, samtaler, sang og ture ud af huset.

Du har mulighed for at blive henvist til genoptræning ved kommunens fysioterapeuter, hvis du har oplevet tab af funktionsniveau og har behov for støtte til at genvinde det igen.

Træningen kan foregå som holdtræning og som individuel træning. Du har også mulighed for at blive henvist til vedligeholdelses træning i en tidsafgrænset periode.

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for træning, skal du kontakte Træning og Rehabilitering.

Udover visitation til daghjem kan du afhængig af dit funktionsniveau visiteres til praktisk hjælp og personlig pleje, madlevering, omsorgsydelse, aflastning, omsorgstandpleje, midlertidigt ophold på Pilebo samt plejebolig. 

Bliver du tilknyttet hjemmeplejen, vil der også være mulighed for at få et ”skærmbesøg”, hvor du via en skærm har kontakt med en medarbejder fra hjemmeplejen. Medarbejderen kan via skærmen vejlede dig, når du f.eks. skal huske din medicin eller hente mad i køleskabet.

På et tidspunkt i dit sygdomsforløb kan du få behov for at flytte i plejebolig for at få tilstrækkelig med hjælp og støtte.

I Fredensborg by ligger Pleje- og Aktivitetscenter Benediktehjemmet, der er kommunens  demenscenter.
Benediktehjemmet modtager borgere med alle former for demens. Benediktehjemmet består af 6 bo-enheder samt Asmundshøj, som er en mindre skærmet enhed til 8 borgere med meget svær demens. Der er i alt 56 pladser på Benediktehjemmet.

På Benediktehjemmet er der blandt andet reminiscens cafe, danse cafe, ”Fredagsbar”, ”Biograf”, manufakturbutik, korsang og musik, motion, vaffel bagning, strikkeklub, litteraturklub, besøg af besøgshund, cykling på parallelcykel og i rickshaw med cykelpiloter, udendørsaktiviteter og gåture i lokalområdet.

Benediktehjemmet har en sansehave, som giver mulighed for et spændende og aktivt udendørsliv året rundt.

På Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet i Humlebæk ligger Haverne, som er en skærmet enhed, hvor borgere med moderat til svær demens bor. Haverne har plads til 12 borgere.

På Pleje- og Aktivitetscentrene Egelunden i Kokkedal, Mergeltoften i Nivå samt Lystholm i Fredensborg bor derborgere med somatiske sygdomme og borgere med demens.
For alle plejecentre gælder, at der er særlige skærmede afsnit og/eller personaleressourcer med særlige funktioner/efteruddannelse i forhold til at støtte borgere med demens.

Din praktiserende læge kan hjælpe dig med at blive udredt for demens. Du kan tage kontakt til din læge, hvis du gerne vil vide mere om det.

Lægen vil vurdere, om der er mistanke om demenssygdom eller anden sygdom. Hvis lægen mistænker demens sygdom, vil du gennemgå forskellige undersøgelser.
Nogle gange henviser lægen videre til hospitalet for at lave flere undersøgelser. Efter at du er udredt, vil du blive fulgt på hospitalet eller hos din praktiserende læge.
Din praktiserende læge har et tæt samarbejde med kommunens demenskoordinatorer.

Har du givet samtykke, orienterer demenskoordinatorerne din læge, såfremt din
tilstand ændres eller hvis der er brug for en ny vurdering af evt. tilstødende sygdomme.

Nordsjælland Hospital i Hillerød afholder i samarbejde med de nordsjællandske kommuner kursus for patienter og pårørende om demens.

Kurserne er opdelt i et kursus for patienter og et kursus for pårørende. Du og dine pårørende kan deltage i et kursus, når du har fået stillet en demensdiagnose.

Kurserne er opdelt i 3 sessioner, hvor temaerne er demenssygdomme, jura samt hukommelse, hverdagslivet og kommunikation. Det er læger, jurister samt demenskoordinatorer, der underviser.

Kontakt demenskoordinatorerne hvis du er interesseret i at deltage i et kursus.

Der er flere frivillige organisationer, hvor du og dine pårørende kan få støtte og hjælp.
Blandt andet tilbyder Ældre Sagen i Fredensborg Kommune demensaflastning med frivillige demensaflastere.

Demensaflasteren er sammen med dig, hyggesnakker, går ture eller hvad, der passer bedst. Ældre Sagen tilbyder også støttegruppe for pårørende til mennesker med svær eller alvorlig sygdom.
Støttegruppen mødes i Bynes Hus  Egedal , Egedalsvej 2 i Kokkedal.
Vil du vide mere om Ældre Sagens demensaflastere og støttegruppe kontakt Ingrid Prehn