De fleste danskere kommer i berøring med sygdommen demens på et tidspunkt i deres liv. Enten som pårørende eller fordi de selv får stillet diagnosen.

Ca. 90.000 danskere er ramt af demens og antallet er stigende.
Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen.

Demens er tegn på sygdom i hjernen, og ikke en naturlig følge af alder. De fleste demenssygdomme kan ikke helbredes, men med den rigtige støtte og hjælp kan man fortsat have et godt og aktivt liv trods sygdommen.


 

Demenskoordinatorerne træffes på alle hverdage og bedst mellem 8 og 9

Anne Sejer –telefon 72 56 58 74

Lisbeth Bøgeholdt – telefon 72 56 57 22

Demenskoordinatorerne hjælper bl.a. med
-Undervisning og vejledning af personale og elever
-Tidlig opsporing og information om demens
-Hjemmebesøg for at afklare situationen
-Støtte og rådgivning
-Henvise til pårørendegruppe
-Henvise til aktuelle tilbud i kommunen for borgere med demens
-Hjælpe med kontakt til læge og døgnpleje
-Vejlede om aflastningsmuligheder

Hver tirsdag i lige uger er der café fra 15.30 til 17.30 på Byvejen 14 i Nivå, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan mødes.

Yderligere information hos demenskoordinatorer Anne Sejer 72 56 58 74 eller Lisbeth Bøgeholdt 72 56 57 22.

 

Hvad kendetegner demens ?
Symptomerne kommer ofte snigende og udvikler sig forskelligt fra person til person.
De ydre kendetegn på demens kan være, at der over tid udvikles:

  • Forringet hukommelse
  • Nedsat evne til at orientere sig i et ellers velkendt miljø
  • Tendens til at miste overblikket
  • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale
  • Problemer med sproget
  • Ændret personlighed og væremåde
  • Vanskeligheder med at udføre dagligdags gøremål, f.eks. madlavning og overskue penge og telefonbetjening

Ved undersøgelser kan det fastslås om der er tale om en demenssygdom eller lignende tilstand som evt. kan behandles. Det kan f. eks. være en depression.

Egen læge har mulighed for at henvise til Nordsjællands Hospital, der kan tilbyde ambulante undersøgelser.
Til visse demenssygdomme er der i dag adgang til medicin, som kan bedre nogle af symptomerne.