Har du lyst til at stille op som kandidat til Seniorrådet i Fredensborg Kommune?

Ønsker du at få indflydelse på Fredensborg Kommunes ældrepolitik, så benyt chancen for at stille op som kandidat til Seniorrådet.

Seniorrådet er Fredensborg Kommunes overordnede ældrepolitiske råd, som er bindeleddet mellem de ældre borgere og politikerne. Seniorrådet skal høres i alle sager, der vedrører ældreområdet. Det kan f.eks. være budgetter, boliger, pleje- og aktivitetscentre, boliger, træning, bustrafik, hjemmehjælp og miljøforhold.

 

Stem på din kandidat til Seniorrådet her

Til Seniorrådet skal der vælges 9 medlemmer og 9 suppleanter, og valget gælder fra den 1. januar 2018 – 31. december 2021.

For at stille op som kandidat, skal du være fyldt 60 år senest den 24. november 2017 og bo i Fredensborg Kommune. Møderne foregår normalt mellem kl. 9.00 og 16.00.

Send din tilmelding med dit fulde navn, adresse, telefon nr. og mail adresse til THDC@fredensborg.dk senest fredag den 18. september 2017 kl. 12.00.

 

 

Alle kandidaterne får link til kandidatmodul på nettet, hvor der her kan uploades et portrætfoto, mulighed for at fortælle om interesser og hvad der ønskes at opnå i Seniorrådet.

 

Der modtages ikke en separat indbydelse til dette møde.

Når du har indsendt din tilmelding, bedes du møde til kandidatmøde den xx. måned 2017 kl. xx.xx-xx.xx i Rådhuskælderen, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Her vil der blive orienteret om valgets afvikling.