Øresundshjemmet i Humlebæk danner rammen om op til 54 beboeres daglige liv og ca. 70 medarbejderes arbejdsliv.

  • Vi er et velfungerende hus, hvor beboernes trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og det tværfaglige samarbejde er i centrum.
  • Vi er en rummelig arbejdsplads, med kvalitet i opgaveløsning.
  • Vi satser på medarbejdere, som har lyst til at indgå i fællesskabet, uanset hvilken funktion de har og til at medvirke til at vore beboere og pårørende oplever Øresundshjemmet som en værdig og respektfuld ramme om livets sidste fase.


Sletten Havn og Øresund ligger i gå-afstand fra Øresundshjemmet.

Øresundshjemmets har 48 boliger, 30 boliger med stue, lille køkken og rummeligt badeværelse, samt 6 2-rums boliger for ægtepar. Der ud over har vi 12 lignede boliger primært for demente, Rosenhaven og Syrenhaven.

Ved vores hovedindgang ligger køkkenet og cafeen, der dagligt bespiser alle vores beboere, pårørende/besøgende, daghjemmet, personale, både husets og hjemmeplejens, samt kommunens pensionister. Der ud over leveres der mad ud af huset til Egelund, Mergeltoften og Humlebæk dagcenter.

Dagligstuen samt husets øvrige fælles områder, rummer hyggelige kroge med mulighed for at hygge med fx tv, musik og læsning.

Der arrangeres desuden bankospil, turer ud af huset, fester, musik og meget andet.
Arrangementerne annonceres bl.a. i ØH-tidene, som kan hentes ved indgangen. Heri præsenteres også månedens menuer. Billetter til arrangementer sælges på kontoret.

På første sal er der daghjem og træningslokaler.

Der er etableret 3 sansehaver over hvert sit tema. Strandhave med sand, hybenroser, båd og forskellig belægning. En musikhave med musikorgel og duftende buske og en vandhave med rislende vand og blomstrende buske og træer.

Alle vores sanser kan blive stimuleret gennem lyd, duft, føle og smag, hvilket sætter erindringerne i gang.

Daghjemmet ligger fysisk på første sal i forbindelse med træningen. Vi råder over et stort lyst rum, som er vores dagligstue og primære udgangspunkt.

Vi har også et rum, hvor vi kan holde middagshvil, og aktiviteter for mindre grupper. Derudover bruger vi gerne ude og inde alle de muligheder Øresundshjemmet byder på, vi har blandt andet mange fælles aktiviteter med huset som, fællessang, foredrag og banko.  

Vi råder over en bus, som vi henter og bringer vores brugere i. Den bliver brugt til at arrangere mange skønne ture ud til destinationer i København og hele Nordsjælland.
Som brugere af Daghjemmet har man mulighed for at blive hentet og bragt af os i bussen, eller selv møde frem.

Vi er normeret til femten brugere dagligt, med en åbningstid kl.8-16 på alle hverdage.

Der bliver hver dag serveret:
formiddags kaffe/the.
Varm frokost m. biret.
Eftermiddags kaffe/the m. brød.
Det koster pt. 85 kr. plus  50 kr. for kørsel per dag.

Vores aktiviteter er planlagt, så vi udnytter de muligheder årstiderne og vores fysiske rammer  byder på. Ud fra et ønske om at vedlige holde brugernes fysiske og mentale form,  socialisere og øge deres  livskvalitet.
Som eksempler kan nævnes: Fællessang. Stolegymnastik. Foredrag. Erindrings dans. Højtids hygge. Ønskebusture til ”gode minder” !

 

Pleje- og Aktivitetscentret
Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk

Centerleder Rikke Kirkeby 
Tlf 72 56 31 50 eller rkir@fredensborg.dk

Centerleder 72 56 31 55
Køkken 72 56 31 52
Træning 72 56 31 56
Aktivitet 72 56 31 66