Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm ligger i et grønt område i udkanten af Fredensborg By.

Fra plejecentret er der udsyn til den nye Fredensborg skole. Mod syd til engen over mod Asmundshøj. Mod nord er der udsyn til naturbørnehaven Troldehøjs dejlige legeplads.

 

Plejecenteret har 40 faste plejeboliger og 23 midlertidige pladser

De 40 faste pladser er fordelt i to sammenhængende huse, Bøgebo og Egebo med 20 boliger i hver inklusiv en ægtefællebolig.

De 23 midlertidige/rehabiliteringspladser er placeret i Pilebo.

Alle boliger er lyse og rummelige et-rums boliger. Til hvert af husene hører en smuk og lys gårdhave, og hver bolig har egen lille terrasse.

Lystholm har desuden kommunens storkøkken, en café og træningssale til genoptræning og selvtræning

Plejeboligerne på Lystholms ejes af Lejerbo. Kommunens har indstillingsretten til Lejerbo ved tildeling af boliger. Man skal visiteres til en plejebolig.

Det skal ske via visitationsudvalget i Center for Ældre og Handicap.

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm
Lystholm 20, 3480 Fredensborg
72 56 20 21 hovednummer som omstiller til alle lokalnumre.

Centerleder
Charlotte Dyrby 72 56 20 21, mobil  22 24 98 31
chdy@fredensborg.dk

Storkøkken og café
Christina Nanni Søndergaard,
72 56 20 25
cnas@fredensborg.dk

Pilebo midlertidig afdeling
72 56 30 26

Træning
72 56 24 84 eller 72 56 24 85

Lystholm består af 3 huse som er indbyrdes forbundet. Hvert af de 3 huse er opført i et plan og centreret om en smuk gårdhave.

De 2 huse, Bøgebo og Egebo, har hver 20 boliger. Boliger som er faste plejehjemspladser.

Det tredie hus, Pilebo, rummer boliger som bruges til midlertidig ophold.

Alle boliger er store lyse etrumsboliger med lille tekøkken, stue/soverum og badeværelse. Hver bolig har udgang til lille syd eller vestvendt terrasse. Fællesopholdsrum, som spisestuer med køkken, dagligstue og andre fællesrum indgår i den enkelte boligs samlede lejemål.

Hvert af de 3 huse er opført i et plan og centreret om en smuk gårdhave.

Pilebo er en sygeplejefaglig døgnbemandet afdeling. Pilebo består af 23 midlertidige pladser. Alle boliger er store lyse et-rumsboliger med lille tekøkken, stue/soverum og badeværelse.

Hver bolig har udgang til lille syd eller vestvendt terrasse. Der er fælles opholdsrum, og to spisestuer med køkken og en dagligstue.


Formålet med opholdet er,  at:
• Tilbyde kommunens borgere som har – eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysisk, psykisk og/eller sociale funktionsevne, et individuelt, sammenhængende og målrettet rehabiliteringsforløb.

• Et ophold hvor borgeren sammen med et professionelt personale aktivt træner for at generhverve funktionsevne for at opnå et selvstændigt og meningsfyldt liv.

• Tilbyde svækkede, syge og kronisk borgere tryghed, omsorg og pleje 24 timer i døgnet. Kortvarigt på en akutplads, eller længere på en midlertidigplads i ventetiden til en plejebolig.

Sådan får du plads

  • Ophold på Pilebo’s midlertidige pladser kræver visitation fra kommunen
  • Ophold på en akut plads kræver visitation fra egen læge eller hospitalslæge.


 

 

 

Aktiviteterne er mange og varierende. Ud af huset aktiviteter kan væres små spadsereture i omegnen, en tur til Fredensborg by eller SuperBrugsen, en tur til ishuset i Sørup eller lidt længere ture til Gilleleje havn, Ninas Naturcafe eller en tur med Sverigesbåden m.m.

Indendørs aktiviteter kan være alt fra banko, visning af gamle film, gymnastik, spil, fællessang og oplæsning og arrangementer med musikalsk underholdning og fest.

Du kan læse om aktiviteter i vores Husavis Lystholm Nyt som udgives 5 gange årligt, eller på opslagstavler i husene. Udbuddet af aktiviteter planlægges måned for måned. Aktiviteterne planlægges og gennemføres i samarbejde med frivillige fra Røde Kors og vores aktive pårørende i vores Beboer-Pårørenderåd.

Den varme mad kommer som kølemad fra Lystholms storkøkken og opvarmes og anrettes i boenhederne. Resten af måltiderne anrettes i køkkenerne i boenhederne eller leveres fra storkøkkenet. Beboerne kan deltage i borddækning og anretning af måltiderne og har indflydelse på valg af menuen.


Drikkevarer med undtagelse af vin og kapselvare er indeholdt i den pris, der betales for maden. Vin og kapselvare kan købes i cafeen.

Dine pårørende kan i begrænset omfang deltage i måltiderne i boenhederne. Tilmelding skal ske til personalet senest dagen før kl. 12. Prisliste fås hos personalet. Beboerne kan sammen med pårørende/gæster på hverdage fra kl. 11.30 - 13 spise i cafeen som tilbyder salatbar, smørrebrød og et varmt måltid.

Cafeen byder på hjemmelavet mad og mulighed for at spise sammen med andre i hyggeligt selskab.


I cafeen på Lystholm kan der købes smørrebrød, salatbar, et varmt måltid eller en lun ret. 
Maden kan enten nydes i cafeen eller i vores gårdhave, når vejret tillader det. Maden kan også købes med hjem.

Kaffe, the og vand kan købes fra kl. 9 – 14.30.
Cafeen er åben alle hverdage fra kl. 11.30 - 13.

For at kunne modtage mad fra storkøkkenet skal du være visiteret til maden af en visitator i Center for Ældre og Handicappet.

De kølevakuum pakkede retter leveres på pensionistens hjemadresse 2x ugentligt, tirsdag og fredag. Der kan vælges mellem flere hoved- og biretter og der kan tilkøbes frokostpakker og andet tilbehør.

Storkøkkenet leverer også hovedret og biret til de fleste af kommunens plejecentre og fulddøgnskost til Lindegården. Storkøkkenet driver cafeen på Lystholm, hvor der på hverdage serveres salatbar, smørrebrød og lun ret.

Den tildelte hjælp gives ud fra borgerens ernæringsmæssige behov.
Maden leveres som køle-vakuummad to gange ugentligt.
Maden leveres fra Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm eller fra en af de øvrige godkendte leverandører.

Pleje-og aktivitetscenter Lystholm kan som ekstra service også leverer ekstra mad i forbindelse med besøg i hjemmet. Dette aftales særskilt med storkøkkenet på Lystholm.

Storkøkkenet på Lystholm leverer hovedret og biret til hjemmeboende pensionister.
De køle-vakuum pakkede retter leveres på pensionistens hjemadresse 2x ugentligt, tirsdag og fredag. Der kan vælges mellem flere hoved- og biretter og der kan tilkøbes frokostpakker og andet tilbehør.

For at kunne modtage mad fra storkøkkenet skal du være visiteret til maden af en visitator.

Storkøkkenet leverer også hovedret og biret til de fleste af kommunens plejecentre og fulddøgnskost til specialinstitutionen Lindegården.

Storkøkkenet driver cafeen på Lystholm hvor der på hverdage serveres salatbar, smørrebrød og lun ret.