Besøg på plejecentre under corona-pandemien

Pårørende har mulighed for at besøge plejehjemmene alle ugens dage.
Det anbefales, at der højst deltager 2 pårørende ad gangen ved besøget. Har beboeren ikke pårørende, kan det være besøg fra besøgsven eller lignende. Besøgene kan tage form som besøg i boligen, besøg på plejecentrets udendørsareal eller gåture.

Har man været syg i op til 48 timer før besøget, da bedes man aflyse besøget.
 

Pleje- og Aktivitetscentrene tilbyder

  • dagsaktiviteter for borgere og
  • plejehjem tilbydes borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig.