Besøg på plejecentre under corona-pandemien

Kommunen har besluttet at lempe besøgsrestriktionerne til kommunens plejecentre gældende fra den 11. juni.
 
Der er besluttet at besøg kan foregå på følgende måde:
 • Allerede fra den 2. juni kan de pårørende komme på kaffebesøg udenfor på alle hverdage, ligesom vi åbner for, at man kan gå en tur sammen udendørs alle ugens dage
 • Beboere der ikke kan deltage i udendørs besøg har mulighed for besøg i boligen af 1-2 nære pårørende
 • Der kan maksimalt deltage 2 nære pårørende ad gangen ved besøget – besøgsomgangskredsen må maksimalt være på 4 personer. Dette for at mindske risiko for smittespredning
 • Beboeren vil ved besøg blive fulgt af personalet til besøget. Når besøget er tilendebragt ringer du til plejecentret, der afhenter borgeren igen.
 • Der skal holdes 2 meters afstand mellem de besøgende, og der må ikke være fysisk kontakt med beboeren.
 • De pårørende skal anvende engangshandsker under besøget
 • Man skal vaske eller spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg
 • Besøget må vare op til en halv time.
 • Du må ikke aflægge besøg, hvis du har symptomer på sygdom
 • Besøg kan aflægges på hverdage i tidsrummet 10-15
 • Besøget skal være aftalt med plejecentret på forhånd

Pleje- og Aktivitetscentrene tilbyder

 • dagsaktiviteter for borgere og
 • plejehjem tilbydes borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig.