Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes ældrepolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 Filnavn St�rrelse   Dato
pdf Aktivitets- og samværstilbud servicelovens § 104.pdf 80 KB 07-03-2017
pdf Beskyttet beskæftigelse servicelovens § 103.pdf 80 KB 07-03-2017
pdf Bestilling af varer mv.pdf 77 KB 07-03-2017
pdf Borgere på forsorgshjem § 110.pdf 74 KB 07-03-2017
pdf Borgerstyret personlig assistance § 96.pdf 110 KB 07-03-2017
pdf Forebyggende hjemmebesøg.pdf 78 KB 07-03-2017
pdf Forebyggende træning - Selvtræning.pdf 94 KB 07-03-2017
pdf Genoptræning § 140.pdf 83 KB 07-03-2017
pdf Genoptræning § 86.pdf 85 KB 07-03-2017
pdf Genoptræning og træning af børn § 140.pdf 101 KB 07-03-2017
pdf Individuelt handicapkørsel.pdf 77 KB 07-03-2017
pdf Indkøbsordning.pdf 67 KB 07-03-2017
pdf Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste §42.pdf 119 KB 07-03-2017
pdf Kropsbårne hjælpemidler.pdf 140 KB 07-03-2017
pdf Ledsagelse servicelovens § 97.pdf 77 KB 07-03-2017
pdf Længerevarende botilbud servicelovens § 108.pdf 96 KB 07-03-2017
pdf Madservice med levering.pdf 83 KB 07-03-2017
pdf Madservice uden levering.pdf 75 KB 07-03-2017
pdf Merudgifter § 100.pdf 80 KB 07-03-2017
pdf Midlertidig botilbud servicelovens § 107.pdf 98 KB 07-03-2017
pdf Midlertidigt ophold.pdf 72 KB 07-03-2017
pdf Nødkald.pdf 70 KB 07-03-2017
pdf Omsorgsmæssige ydelser.pdf 85 KB 07-03-2017
pdf Omsorgstandpleje.pdf 72 KB 07-03-2017
pdf Personlig pleje.pdf 75 KB 07-03-2017
pdf Plejebolig.pdf 100 KB 07-03-2017
pdf Rengøring.pdf 91 KB 07-03-2017
pdf Social behandling af stofmisbrug § 101.pdf 102 KB 07-03-2017
pdf Socialbehandling af alkoholmisbrug SUL § 141.pdf 141 KB 07-03-2017
pdf Socialpædagogisk støtte § 85.pdf 94 KB 07-03-2017
pdf Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU.pdf 88 KB 07-03-2017
pdf Tøjvask.pdf 89 KB 07-03-2017
pdf Vederlagsfri fysioterapi.pdf 83 KB 07-03-2017
pdf Vedligeholdelses træning § 86 stk 2.pdf 91 KB 07-03-2017