Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes ældrepolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 Filnavn St�rrelse   Dato
AflastningAfløsning 2018.pdf 76 KB 07-09-2018
Bestilling af varer mv -2.pdf 73 KB 02-02-2018
Bestilling af varer mv.pdf 73 KB 02-02-2018
Forebyggende hjemmebesøg - 3.pdf 78 KB 02-02-2018
Forebyggende træning - Selvtræning - 4.pdf 95 KB 02-02-2018
Forside 2018.pdf 27 KB 02-02-2018
Genoptræning § 140 - 6.pdf 84 KB 02-02-2018
Genoptræning § 86 - 5.pdf 85 KB 02-02-2018
Genoptræning og træning af børn § 140 - 7.pdf 102 KB 02-02-2018
Hjemmesygepleje - 8.pdf 73 KB 02-02-2018
Individuelt handicapkørsel - 9.pdf 78 KB 02-02-2018
Indkøbsordning - 10.pdf 67 KB 02-02-2018
Kropsbårne hjælpemidler - 11.pdf 140 KB 02-02-2018
Madservice med levering - 12.pdf 85 KB 02-02-2018
Madservice uden levering - 13.pdf 76 KB 02-02-2018
Midlertidigt ophold - 14.pdf 72 KB 02-02-2018
Nødkaldsanlæg - 15.pdf 69 KB 02-02-2018
Omsorgsmæssige ydelser - 16.pdf 85 KB 02-02-2018
Omsorgstandpleje - 17.pdf 72 KB 02-02-2018
Personlig pleje - 18.pdf 75 KB 02-02-2018
Plejebolig- ydelser 19.pdf 159 KB 02-02-2018
Rengøring - 20.pdf 91 KB 02-02-2018
Tøjvask - 21.pdf 88 KB 02-02-2018
Vederlagsfri fysioterapi - 22.pdf 83 KB 02-02-2018
Vedligeholdelses træning § 86 stk 2 - 23.pdf 91 KB 02-02-2018