Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes ældrepolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 Filnavn St�rrelse   Dato
Aflastning-Afløsning - 13.1.20.pdf 117 KB 10-02-2020
Akutplads - 13.1.20.pdf 100 KB 10-02-2020
Bestilling af varer mv. - 13.1.20.pdf 104 KB 10-02-2020
Forebyggende hjemmebesøg - 13.1.20.pdf 170 KB 10-02-2020
Forebyggende træning - Selvtræning - 13.1.20.pdf 117 KB 10-02-2020
Genoptræning § 140 - 13.1.20.pdf 127 KB 10-02-2020
Genoptræning § 86 - 13.1.20.pdf 124 KB 10-02-2020
Genoptræning og træning af børn § 140 - 13.1.20.pdf 129 KB 10-02-2020
Hjemmesygepleje - 13.1.20.pdf 113 KB 10-02-2020
Indholdsfortegnelse 2020.doc 28 KB 10-02-2020
Individuelt handicapkørsel - 13.1.20.pdf 115 KB 10-02-2020
Indkøbsordning - 13.1.20.pdf 96 KB 10-02-2020
Kropsbårne hjælpemidler - 13.1.20.pdf 180 KB 10-02-2020
Madservice med levering - 13.1.20.pdf 133 KB 10-02-2020
Madservice uden levering - 13.1.20.pdf 125 KB 10-02-2020
Midlertidigt ophold - 13.1.20.pdf 110 KB 10-02-2020
Nødkaldsanlæg - 13.1.20.pdf 182 KB 10-02-2020
Omsorgsmæssige ydelser - 13.1.20.pdf 115 KB 10-02-2020
Omsorgstandpleje - 13.1.20.pdf 109 KB 10-02-2020
Personlig pleje - 13.1.20.pdf 132 KB 10-02-2020
Plejebolig-ydelser - 13.1.20.pdf 134 KB 10-02-2020
Rengøring - 13.1.20.pdf 118 KB 10-02-2020
Tøjvask -13.1.20.pdf 112 KB 10-02-2020
Vederlagsfri fysioterapi - 13.1.20.pdf 119 KB 10-02-2020
Vedligeholdelsestræning § 86 stk 2 - 13.1.20.pdf 119 KB 10-02-2020