Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp, madservice eller personlig pleje af kommunens visitator, har du ret til at vælge mellem de kommunale leverandører eller godkendte private leverandører.

Personlig pleje kan for eksempel være hjælp til at få tøjet af og på, til personlig hygiejne og til at spise og drikke.

Praktisk hjælp kan for eksempel være hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjemmeplejen kan alt efter behov komme på både planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer. Det er også hjemmeplejen, der tager sig af nødkald og tryghedsopkald.

 • Medarbejdere fra kommunens pleje- og aktivitetscentre
 • Private leverandører godkendt af kommunen
 • En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Borgere, der er tildelt hjælp over 20 timer om ugen, kan selv vælge en hjælper, som betales af kommunen.
 • Varig hjemmepleje får du, hvis du i længere tid har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Hjælpen er gratis.
 • Midlertidig hjemmepleje får du, hvis du er syg eller svag efter en sygdom og midlertidigt har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje. Der gælder nogle særlige regler her, idet du selv skal betale for en del af hjælpen.

Hjælpen skal udføres i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse med beskrivelse af hjælpens omfang.

Hjælpen bevilges og ydes ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Nedenfor kan du se hvilke leverandører du kan vælge.

 

Kommunen yder hjælp til tøjvask, hvis du er visiteret til hjælp til denne opgave.

Tøjvask foretages som udgangspunkt via ekstern leverandør, medmindre borgeren har vaskemaskine og tørremulighed i hjemmet samt er visiteret til personlig pleje.

Du skal betale for at deltage i ordningen.

Trasbo

Berendsen Vaskeservice


Sådan fungerer vasketøjsordningen

 • Du samler alt vasketøjet i vasketøjsposen fra leverandøren
 • Vasketøjet afhentes i hjemmet af chauffør på aftalt ugedag og tid
 • Vaskeriet: sorterer, vasker, tørrer, ruller, lægger tøjet sammen og pakker tøjet
 • Tøjet leveres af chaufføren ugen efter, til aftalt tid, lige til at lægge i skuffer og skabe

Ny vasketøjspose leveres
Tøjet håndteres skånsomt, professionelt og miljørigtigt. Der bruges miljørigtige sæber eller neutral allergisæbe ved behov.
Det skåner således vores miljø og lever op til kommunens grønne profil.

Vigtigt at vide om vasketøjsordning ved privat leverandør:

 • Vasketøjsordningen etableres efter aftale med visitator
 • Der tages hensyn til dine faste ugentlige aktiviteter
 • Din hjælper kan være behjælpelig ved spørgsmål samt at samle og pakke tøjet ud
 • Du kan melde afbud til leverandøren indtil dagen før kl. 16. Tlf.nr. hertil findes på leverandør brochure. Det er ikke tilstrækkeligt at fortælle chauffør ugen forinden, at denne ikke skal afhente vasketøj
 • Du tilbydes erstatningsbesøg ved afbud pga. uopsættelige aftaler: f. eks lægebesøg
 • Ved hospitalsindlæggelse afmelder kommunen levering og afhentning af vasketøj, og genopstarter den igen ved udskrivelse
 • Du betaler en fast månedlig pris afhængig af antal leverancer. Hvis privat leverandør kører forgæves og ikke modtager tøj til vask opkræves beløb herfor. Vær derfor opmærksom på, at afmelde tøjvask til din valgte leverandørog i forhold til ovenstående frister  


Kan du ikke selv varetage madlavning, kan du blive visiteret til madservice, hvor du får leveret færdigproduceret mad til din bolig 2 gange om ugen.

Maden er køle-vakuummad og skal opvarmes. Har du brug for hjælp af hjemmeplejen til opvarmning af maden, skal du anskaffe en mikrobølgeovn.

Lystholm Madservice (kommunal leverandør)

Det Danske Madhus

Din private kok

Hjælp til øvrige måltider leveres af hjemmeplejen, ud fra visitators vurdering af dit behov

 

 

Alle ydelserne - f.eks hækkeklipning, rengøring eller frisør - er ydelser, du ikke skal visisteres til, men frit kan vælge og naturligvis selv betale for.

Fredensborg Kommune har ikke godkendt de private leverandører og vil ikke holdes ansvarlig for kvalitet og økonomi i de opgaver, som leverandørerne udfører.

Se liste over leverandører

Plejecenter Lystholm har eget produktionskøkken, som producerer mad til levering i hjemmet.