Kommunens dag- og aktivitetscentre genåbner forsigtigt

Med virkning fra den 15. juni sker der yderligere genåbning af dag- og aktivitetscentrene
Det betyder at vi kan byde flere indenfor igen.
 
Afstandstandskravet på mindst 1 meter gør at der endnu ikke er tale om fuld åbning og det er forskelligt hvor mange det enkelte center kan
rumme ad gangen.
 
Vi forsøger at tilgodese så mange som muligt. Du kan kontakte dag- og aktivitetscentret pr. telefon for nærmere information
Lindehuset: 72 56 27 64
Humlebæk dagcenter:  72 56 28 29
Mergeltoften: 72 56 57 50
Egelunden: 72 56 58 73
 
Undlad at møde op uden forudgående aftale

Fredensborg Kommunes aktivitetscentrene er et åbent aktivitetstilbud for kommunens selvhjulpne borgere, der er pensionister eller efterlønsmodtagere.

  • Her kan du frit henvende dig.
  • Det er gratis at bruge centret.
  • Du betaler dog for evt. materialeforbrug.
  • Dagtilbud er for kommunens pensionister og efterlønsmodtagere.