Fredensborg Kommune er en ældrevenlig kommune med mange tilbud til de ældre borgere. Der er fokus på træning og aktivitet for at holde krop og sind ungt så længe som muligt.

Der er et Seniorråd og et Handicapråd i kommunen, og ÆldreSagen er også meget aktiv for et godt ældreliv.

Der er ældrevenlige boliger, pleje og aktivitetscentre samt dagcentre med aktiviteter og cafe, hvor de ældre sammen kan snakke, grine og få fælles oplevelser.

Som ældre i Fredensborg Kommune er det din sag, der afgør, hvem du skal tale med.

Visitatorerne
Telefon 72 56 50 07

Pensionsrådgiverne
Telefon 72 56 50 00

Sagsbehandlerterapeuterne
Telefon 72 56 25 72 eller 72 56 25 73

Forebyggelseskoordinatorerne
Telefon 72 56 25 77 eller 72 56 24 29

Demenskoordinatorne
Telefon 72 56 58 74 eller 72 56 57 22

Se kontakt til hjemmeplejen 

Se kontakt til plejecentrene

Se kontakt til hjælpemiddelcentralen 

Det er vigtigt for os, at kvaliteten i Fredensborg Kommunes ældrepleje er i orden.

Hvis der er forhold, modtagerne af hjemmehjælp ikke er tilfreds med, er de eller deres pårørende meget velkomne til at kontakte chefen for Ældre og Handicap personligt på telefon 72 56 22 85 eller på mail hbaek@fredensborg.dk  

Så vil de eventuelle kritisable forhold blive bragt i orden.