Kommunen har 48 nyttehaver, som lejes ud til borgere med bopæl i kommunen. 

 


Nyttehaver er små jordparceller, som kun må bruges til dyrkelse af grøntsager og andet.
Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres permanent beplantning.


Nyttehaverne ligger i nærheden af Ullerødvej 1 – 3 mellem Kystbanestien og Usserød Å.


Udlejning sker for et år ad gangen fra april til april med ret til forlængelse et år ad gangen. Hvert år i marts sender kommunen indbetalingskort til alle, som havde have året forinden. Ledige haver tilbydes efter venteliste.

Når lejen for det kommende år er betalt, er lejekontrakten samtidig forlænget for et år.
 


Prisen for leje i et år er 500 kr.

Vil du også gerne have fingrene i jorden, og have mulighed for at plukke en smuk buket blomster ? Så hør om der er en ledig nyttehave.

Hvis du vil leje en nyttehave, skal du henvende dig telefonisk eller skriftligt til
Birgit Lyskov 
bly@fredensborg.dk
tlf. 72 56 52 42 

Center for Politik og Organisation
Rådhuset Egevangen 3B 
2980 Kokkedal