Glenten Motions- og Legerum i Knurrenborg Vang i Fredensborg er et anlæg i skoven, hvor børn og voksne kan få sved på panden og god motion.
Anlægget er det første af sin art i landet, hvor både legeplads og motionsrum kombineres i en statsskov.

Glenten ligger i Knurrenborgskoven i Fredensborg.

 

Motionsrummet består af 12 træningsinstallationer for voksne, og to løberuter på henholdsvis 1,3 km og  2,6 km.

Legepladsen på Glenten er bygget over temaet danske dyr og insekter og kombinerer fysisk udfordring med mulighed for naturformidling. Installationerne rummer desuden hver især flere aktivitetsmuligheder, f.eks. kan Den Røde Glente både anvendes til klatring, balancering og hulebygning.

Naturoplevelsen er en vigtig del af besøget i Glenten Motions- og Legerum.

Knurrenborg Vang er en flot skov med et fint net af stier og veje, som gør den velegnet for dem, der går tur og andre motionister. Derudover er der en bålplads med shelter (ca. 350 m syd for Glenten) som også gør den til et godt udflugtsmål for familier og andre som vil på skovtur.

Gang i Fredensborg, som er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland, har etableret Glenten i samarbejde med Skov og Landskab i Nødebo. 

Knurrenborg Vang er en lille skov på ca. 100 ha ved Fredensborg by.
Skoven er en kuperet og blandet skov, som er domineret af bøg, eg og rødgran.
Mange steder i skoven findes lavninger og fugtige moser, og i den sydlige del gennemskæres skoven af Langstrup Å. Glenten Motions- og Legerum ligger på Lysthusbakken.

Området var tidligere bevokset med rødgran, men i dag er det meste af området plantet til med bøg.

Lige syd for Lysthusbakken ligger Snegledammen, som tidligere har været afgrøftet, men nu er der etableret en opstemning, som gør området mere fugtigt til gavn for naturen.