Glenten Motions- og Legerum i Knurrenborg Vang i Fredensborg er et anlæg i skoven, hvor børn og voksne kan få sved på panden og god motion.
Anlægget er det første af sin art i landet, hvor både legeplads og motionsrum kombineres i en statsskov.

Glenten ligger i Knurrenborgskoven i Fredensborg.

 

Motionsrummet består af 12 træningsinstallationer for voksne, og to løberuter på henholdsvis 1,3 km og  2,6 km.

Legepladsen på Glenten er bygget over temaet danske dyr og insekter og kombinerer fysisk udfordring med mulighed for naturformidling. Installationerne rummer desuden hver især flere aktivitetsmuligheder, f.eks. kan Den Røde Glente både anvendes til klatring, balancering og hulebygning.

Naturoplevelsen er en vigtig del af besøget i Glenten Motions- og Legerum.

Knurrenborg Vang er en flot skov med et fint net af stier og veje, som gør den velegnet for dem, der går tur og andre motionister. Derudover er der en bålplads med shelter (ca. 350 m syd for Glenten) som også gør den til et godt udflugtsmål for familier og andre som vil på skovtur.

Gang i Fredensborg, som er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland, har etableret Glenten i samarbejde med Skov og Landskab i Nødebo. 

Knurrenborg Vang er en lille skov på ca. 100 ha ved Fredensborg by.
Skoven er en kuperet og blandet skov, som er domineret af bøg, eg og rødgran.
Mange steder i skoven findes lavninger og fugtige moser, og i den sydlige del gennemskæres skoven af Langstrup Å. Glenten Motions- og Legerum ligger på Lysthusbakken.

Området var tidligere bevokset med rødgran, men i dag er det meste af området plantet til med bøg.

Lige syd for Lysthusbakken ligger Snegledammen, som tidligere har været afgrøftet, men nu er der etableret en opstemning, som gør området mere fugtigt til gavn for naturen.

Fredtoften er et stort skønt område med store græsarealer, og en række forskellige træer og buske, såsom eg, ask, hvidtjørn, slåen og forskellige rosensort

Fra det højeste punkt på Fredtoften (ca. 43 meter over havet) kan man se vidt omkring.
På Fredtoften er der disc golf, og om vinteren en super kælkebakke og en skibakke.

Der er mulighed for løb og leg og på de lavere arealer er der etableret bålpladser.
Der er bænke rundt om i terrænet, så besøgende kan nyde området og den smukke natur.


 

Fredtoftevej, 2980 Kokkedal

Fredtoften ligger ved Stasevang, hvor Kongevejen fra Kokkedal til Fredensborg krydser Helsingørmotorvejen. Skilte viser vej til områdets P-pladser.


Disc golf (Frisbee) kan lånes  på Fredensborg rådhuset i Kokkedal.

Det gælder om at gå banen igennem med det lavest mulige antal kast.
Banen er 18 huller og efter international standard.

Disc golf vil bringe dig og dine medspillere rundt i det smukke landskab gennem det meste af Fredtoften. Op og ned ad bakke forbi amfiteatret, over åen og forbi eller over træbevoksning.
God fornøjelse til nybegyndere og øvede.

Syd for den højeste bakke ned mod Donse Å er der indrettet et amfiteater med plads til 800 tilskuere.

Amfiteatrets bagtæppe er Stasevang Skov. Den nederste del af tilskuerpladserne er udført med smalle reposer til at sidde på. De øverste med brede reposer, hvor man enten kan sidde eller stå.

Der er etableret strømforsyning, så der kan skaffes strøm til koncerter eller udendørsbiograf.
 

Det er ikke tilladt at
Cykle, køre med motorkøretøjer eller ride i anlægget
Fjerne/ beskadige beplantninger, hegn, bænke m.m.
Brænde bål uden for bålpladsen
Smide affald, flasker og andet affald i naturen
At have løse hunde
Campere

Fredtoften kan udlånes til følgende
Kulturelle foreninger
Idrætsforeninger
Politiske foreninger
Skoler
Ejer, lejer og grundejerforeninger
Og til kulturarrangementer med og uden billetindtægt

Kontakt
Borgerservice, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Vil du vide mere om Fredtoften eller evt. kommende arrangementer vil det stå her.

Fredtoften er et pragtfuldt rekreativt fritidsområde på ca. 17 hektar skabt på toppen af en tidligere losseplads.

Allerede i 1949 blev arealet taget i brug af Hørsholm og Karlebo kommuner som losseplads til husholdningsaffald og senere som deponeringsplads for slagger og flyveaske.

I 1993 lukkede lossepladsen og området blev terrænreguleret, tilplantet og der blev etableret stier med mere. To år senere – den 1. januar 1995 – overtog den daværende Karlebo Kommune området som rekreativt område.

Der er lagt et tykt lag jord over de deponerede materialer, og der tages jævnligt prøver for at sikre, at der ikke sker en forurening af grundvandet og omgivelserne, især Donse Å