Der er mange muligheder for at dyrke gratis motion i Fredensborg Kommune.
 

Fredensborg Kommune har etableret en svømmebane for open water svømning på Esrum Sø.

Den 1000 m lange svømmebane starter ved den kommunale badebro ved  Fredensborg Havn og går nordover langs bredden forbi Skipperhuset og ender nord for Kongebroen i Fredensborg Slotspark.

Banen er markeret med en nummereret orangerød bøje for hver 100 m, i alt 10 bøjer.
Svømmebanens afgrænsning ud mod Esrum Sø er markeret med 10 gule bøjer.

Svømmerne skal holde sig indenfor de gule bøjer, mens de sejlende opfordres til at holde sig udenfor de gule bøjer.

Se folder om Open Water Esrum Sø 

Bådfarten krydser svømmebanen
Mellem 200 og 300 meter bøjen krydser bådfarten svømmebanen.
Ved afgang og ankomst giver bådfarten signal. Svømmerne skal være agtpågivende og give plads.

Offentlige toiletter
Der er offentlige toiletter, som også kan bruges til omklædning i sejlklubbens hus tværs over vejen fra badebroen.

Andet
• Kano- og kajakudlejning. Der er udlejning af mindre både uden motor ved Skipperhuset. Vær opmærksom på disse, når du svømmer og råb evt. til roeren for at få øjenkontakt.
• Ikter. Der kan være ikter i søen. Det anbefales at tørre sig grundigt umiddelbart efter svømmeturen.
• Blågrønalger. Lad være med at svømme hvis vandet er farvet blågrønt, grønbrunt, brunt eller gult, hvis der er plamager på overfladen eller hvis der er mange fnug i vandet!
• Skarpe genstande. Ved al badning i naturen er der risiko for at skære sig på skarpe genstande på bunden. En Open Watersvømmer bør altid medbringe en førstehjælpskasse.
• Broen kan være glat. Gå forsigtigt.

Parkering
Open water svømmerne anbefales at parkere langs Slotsvænget ved ishuset. Hvis der ikke er ledige pladser at finde her, kan parkering ske inde bag sejlklubben, se gul skravering på kort.

Parkeringspladserne foran sejlklubben og langs indkørslen er forbeholdt sejlklubbens medlemmer. Der ligger et klubhus til den lokale fiskeklub allerbagest, de skal altid kunne komme ud og ind med deres både og bådtrailere.

Sikkerhed – lån en havtaske når du svømmer i Esrum Sø
Synlighed er en vigtig sikkerhedsfaktor når du svømmer i åbent vand. Open Water svømmere kan være meget svære at få øje på for andre, der færdes på søen.

Sammen med en pangfarvet badehætte gør havtasken (safe swimmer float) dig langt mere synlig og øger dermed din sikkerhed betydeligt.

Derfor har Gang i Fredensborg søgt og fået bevilget et tilskud fra Trygfonden, der gør det muligt at stille et antal havtasker gratis til rådighed for svømmere på søen.

Havtasken giver dig samtidig mulighed for at medbringe bilnøgler, pung samt mobiltelefon når du svømmer. Lommen er ikke 100 procent vandtæt, så læg mobilen og bilnøglen i en lille pose inden du putter den i tasken. Som en ekstra bonus giver havtasken mulighed for lidt ekstra opdrift hvis du vil holde en pause under svømningen.

Du finder havtaskerne på siden af containeren foran Sejlklubben Esrum Sø i perioden maj - september. Hæng tasken pænt tilbage efter brug, så også den næste svømmer kan få glæde af den.

 

Mountainbike-ruten finder du i Lave Skov, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.

Se kort over ruten i skoven

Vil du cykle mountainbike i klub
Der er to klubber, hvor du aktivt kan cykle mountainbike

Nivå Vandski Klubs MTB-team i Nivå
Læs mere på www.nvk.one eller kontakt Peter Langkilde på tlf. 51 25 07 44
Motionscykelklubben Pedal-Atleterne i Fredensborg
Læs mere på www.pedal-atleterne.dk eller kontakt Harry Jensen på 61 85 06 65.

At cykle mountainbike er teknisk udfordrende og kan have karakter af extreme-sport, hvilket gør det sjovt og attraktivt for mange at dyrke sporten. Du er fysisk aktiv og ude i naturen, samtidig med at du er på mentalt, fordi udøvelsen kræver koncentration og et skarpt fokus. Medaljens bagside er, at de udfordrende faktorer også medfører en vis risiko for styrt.

At cykle mountainbike er teknisk udfordrende og kan have karakter af extreme-sport, hvilket gør det sjovt og attraktivt for mange at dyrke sporten. Du er fysisk aktiv og ude i naturen, samtidig med at du er på mentalt, fordi udøvelsen kræver koncentration og et skarpt fokus. Medaljens bagside er, at de udfordrende faktorer også medfører en vis risiko for styrt.

 

Som rytter kan du også selv gøre en masse for at reducere risikoen for at styrte.
Følg disse råd

Brug altid sikkerhedsudstyr
Som minimum cykelhjelm og handsker.

Afpas altid din hastighed efter forholdene og hold afstand til den forankørende cykel

Cykel sammen med andre
- eller fortæl dine nærmeste, hvor du kører.

Husk at have billed-id eller dit sygesikringskort på dig
Hvis uheldet er ude, og du f.eks. er bevidstløs eller omtumlet, er det en stor hjælp for dem, som skal hjælpe dig - ikke mindst på sygehuset.

Kend dit udstyr, dine evner og det område, du skal køre i
- planlæg turen ud fra det. Husk også at tage højde for vind og vejr.

Stå af undervejs og tjek ruten
Kast dig kun over stejle nedkørsler og andre teknisk krævende udfordringer, hvis du er sikker på, du kan klare dem. Kig dem lige an først, det er ingen skam at trække cyklen ved vanskelige passager.

Medbring en mobiltelefon - er ulykken ude, så ring til alarm 112
Download evt. 112 appen til din smartphone (www.112app.dk ) som kan fortælle hvor du befinder dig i en nødsituation.

Det at cykle mountainbike er stadigvæk både sundt og sjovt, og vi håber derfor fortsat at se mange glade mountainbikecyklister i Lave Skov!

Glenten Motions- og Legerum i Knurrenborgskoven i Fredensborg

Glenten Motions- og Legerum i Knurrenborg Vang i Fredensborg er et anlæg i skoven, hvor børn og voksne kan få sved på panden og god motion.
Anlægget er det første af sin art i landet, hvor både legeplads og motionsrum kombineres i en statsskov.

Du finder Glenten her: 

• P-pladsen ved spejderhytten Ebbekøbhus, Kongevejen 37 (det gamle skovløberhus ved Knurrenborg Vang), indkørsel til skoven fra Kongevejen. Der er skiltet ind til Knurrenborg Vang.
• P-pladsen ind i skoven fra Langstrupvej, overfor Langstrupvej 5. Der er skiltet P-Plads og Motions- og Legerum ind i skoven fra Langstrupvej. 
 

Motionsrummet består af 12 træningsinstallationer for voksne, og to løberuter på henholdsvis 1,3 km og  2,6 km.

Legepladsen på Glenten er bygget over temaet danske dyr og insekter og kombinerer fysisk udfordring med mulighed for naturformidling. Installationerne rummer desuden hver især flere aktivitetsmuligheder, f.eks. kan Den Røde Glente både anvendes til klatring, balancering og hulebygning.

Naturoplevelsen er en vigtig del af besøget i Glenten Motions- og Legerum.

Knurrenborg Vang er en flot skov med et fint net af stier og veje, som gør den velegnet for dem, der går tur og andre motionister. Derudover er der en bålplads med shelter (ca. 350 m syd for Glenten) som også gør den til et godt udflugtsmål for familier og andre som vil på skovtur.

Gang i Fredensborg, som er et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland, har etableret Glenten i samarbejde med Skov og Landskab i Nødebo. 

Knurrenborg Vang er en lille skov på ca. 100 ha ved Fredensborg by.
Skoven er en kuperet og blandet skov, som er domineret af bøg, eg og rødgran.
Mange steder i skoven findes lavninger og fugtige moser, og i den sydlige del gennemskæres skoven af Langstrup Å. Glenten Motions- og Legerum ligger på Lysthusbakken.

Området var tidligere bevokset med rødgran, men i dag er det meste af området plantet til med bøg.

Lige syd for Lysthusbakken ligger Snegledammen, som tidligere har været afgrøftet, men nu er der etableret en opstemning, som gør området mere fugtigt til gavn for naturen.

Fredtoften - et naturområde i Kokkedal 

Fredtoften er et stort skønt område med store græsarealer, og en række forskellige træer og buske, såsom eg, ask, hvidtjørn, slåen og forskellige rosensort

Fra det højeste punkt på Fredtoften (ca. 43 meter over havet) kan man se vidt omkring.
På Fredtoften er der disc golf, og om vinteren en super kælkebakke og en skibakke.

Der er mulighed for løb og leg og på de lavere arealer er der etableret bålpladser.
Der er bænke rundt om i terrænet, så besøgende kan nyde området og den smukke natur.

Fredtoftevej, 2980 Kokkedal

Fredtoften ligger ved Stasevang, hvor Kongevejen fra Kokkedal til Fredensborg krydser Helsingørmotorvejen. Skilte viser vej til områdets P-pladser.


Disc golf (Frisbee) kan lånes  på Fredensborg rådhuset i Kokkedal.

Det gælder om at gå banen igennem med det lavest mulige antal kast.
Banen er 18 huller og efter international standard.

Disc golf vil bringe dig og dine medspillere rundt i det smukke landskab gennem det meste af Fredtoften. Op og ned ad bakke forbi amfiteatret, over åen og forbi eller over træbevoksning.
God fornøjelse til nybegyndere og øvede.

Syd for den højeste bakke ned mod Donse Å er der indrettet et amfiteater med plads til 800 tilskuere.

Amfiteatrets bagtæppe er Stasevang Skov. Den nederste del af tilskuerpladserne er udført med smalle reposer til at sidde på. De øverste med brede reposer, hvor man enten kan sidde eller stå.

Der er etableret strømforsyning, så der kan skaffes strøm til koncerter eller udendørsbiograf.
 

Det er ikke tilladt at
Cykle, køre med motorkøretøjer eller ride i anlægget
Fjerne/ beskadige beplantninger, hegn, bænke m.m.
Brænde bål uden for bålpladsen
Smide affald, flasker og andet affald i naturen
At have løse hunde
Campere

Fredtoften kan udlånes til følgende
Kulturelle foreninger
Idrætsforeninger
Politiske foreninger
Skoler
Ejer, lejer og grundejerforeninger
Og til kulturarrangementer med og uden billetindtægt

Kontakt
Borgerservice, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Vil du vide mere om Fredtoften eller evt. kommende arrangementer vil det stå her.

Fredtoften er et pragtfuldt rekreativt fritidsområde på ca. 17 hektar skabt på toppen af en tidligere losseplads.

Allerede i 1949 blev arealet taget i brug af Hørsholm og Karlebo kommuner som losseplads til husholdningsaffald og senere som deponeringsplads for slagger og flyveaske.

I 1993 lukkede lossepladsen og området blev terrænreguleret, tilplantet og der blev etableret stier med mere. To år senere – den 1. januar 1995 – overtog den daværende Karlebo Kommune området som rekreativt område.

Der er lagt et tykt lag jord over de deponerede materialer, og der tages jævnligt prøver for at sikre, at der ikke sker en forurening af grundvandet og omgivelserne, især Donse Å