Egedal Byens Hus i Kokkedal 


I hjertet af Kokkedal ligger Egedal Byens Hus – den gamle, gule direktørbolig for de Brønsholmsdalske fabrikker fra 1803 - nu suppleret med nybygningen ”Multisalen” fra 2018.

Egedal Byens Hus har mange brugere, især foreninger, der holder møder, laver fællesspisninger, slægtsforsker og nørkler, det er her, der er familiecafé og her mødregrupperne mødes med kommunens sundhedsplejersker.

Egedals Brugerråd, som består af repræsentanter for de mange brugere, arrangerer aktiviteter for et bredt publikum henover året, bl.a. åbent hus i efteråret, hvor man kan møde foreningerne, komme med ideer til arrangementer og aktiviteter – og måske få nye kontakter i lokalområdet. Også Fredensborg Kommunes biblioteker har aktiviteter som børneteater, litteraturaftener og streaming af foredrag fra Aarhus Universitet her.
Hvem kan låne lokaler: link lokaleregler

Fredensborg Gamle Biograf


I hjertet af Fredensborg ligger Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf, en bevaringsværdig biografbygning fra 1923.

I dag mødes byens og kommunens borgere til tegnekurser, koncerter for børn og voksne, teater og andre kulturelle aktiviteter.
Aftenskolen har bevægelsesaktiviteter som yoga, pilates og fægtning i salen, og både Fredensborg Byorkester og Fredensborg Brass Ensemble øver i huset.
Fredensborg Musikskole og Fredensborg Bibliotekerne afholder koncerter, litteraturaftener og børneteater i huset.
Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf planlægger og afvikler aktiviteter i biografen.
 
Tora Ribers, Kulturkoordinator
Center for Kultur, Fritid og Sundhed
 
tori@fredensborg.dk
Mobil: 92 43 42 79

De Brønsholmsdalske fabrikker blev opført da klædefabrikant Johan Conrad Scheidtmann ikke længere kunne finde plads eller arbejdere til sin produktion i København.

Han købte i 1799 120 tdr. land ”indelukke-lod” for 1220 rigsdaler. Med støtte fra ”Commercefondet” (Statskassen) opførte han sin virksomhed, De Brønsholmsdalske Fabrikker, der producerede klæde. Efter statsbankerotten i 1813 blev statsstøtten indstillet, og det betød af fabrikkerne måtte lukke.

Fabriksbygningerne blev herfter anvendt som fattiganstalt og senere alderdomshjem. I dag er der lejligheder i de tidligere fabriksbygninger.

Fredensborg Biograf åbnede i 1923. Indtil biografen blev indviet lå i området en lund med store træer. Hvor biografen ligger, lå der en lille smedje. Ned mod Langedam bag biografen var et stort hul. På et tidspunkt havde man nok tænkt sig at opfylde dette hul, og efterhånden blev det til en losseplads.

”Trekanten” - det nuværende Dronning Ingrids Anlæg – var før biografen kom til, parkeringsplads for bønderne fra omegnens hestevogne.

”Bagerdammen”, der ligger overfor biografen, var vandingssted for hestene.