Billede

Billedet viser indgangen til Nivaagaards Malerisamling i Nivå.

Kulturafdelingen holder til på biblioteket i Fredensborg.

Kultur har ansvar for Fredensborg Bibliotekerne, Fredensborg Musikskole, Lokalhistorisk Arkiv og har ansvar for driftstilskud til øvrige kulturinstitutioner.

Læs også om Kulturpuljen

Kulturudvalget har vedtaget den Kulturstrategi, der frem mod år 2020 skal udvikle Fredensborg Kommunes kulturelle identitet, skabe livskvalitet og dermed medvirke til at gøre kommunen til et attraktivt sted at bosætte sig.

Kultur skaber identitet og er det værdiskabende fundament i den fremtidige Fredensborg Kommune. Derfor skal kulturen sættes i spil gennem samarbejde, synlighed og sammenhængskraft, som er det overordnede indsatsområde for Kulturstrategien.
Gennem samarbejde, synlighed og sammenhængskraft:

  • Skal vi formidle det kulturliv og de kulturtilbud, vi allerede har
  • Skal vi skabe sammenhængskraft mellem bysamfund og borgere på tværs af kulturelle og sociale skel
  • Skal kulturen ses som det grænsebrydende og relationsskabende værktøj til at inddrage borgere, der ikke normalt opsøger kulturlivet

Du kan læse mere om Kulturkonferencen, arbejdet med de 3 indsatsområder og tidsplanen for Kulturstrategien.

Der har været mølle i Karlebo fra gammel tid.
​I 1723 blev der opsat en stubmølle på Møllebakken. Den brændte i 1835, hvorefter den nuværende mølle blev opført i 1837.

I 1984 blev møllen restaureret under ledelse af Nationamuseet.  Møllen ejes nu af Fredensborg Kommune.

Højsager Mølle ligger mellem Fredensborg by og Humlebæk og ejes også af Fredensborg Kommune.

Læs mere om møllerne her