Læringsfællesskabet KURSEN

Nyt læringsfællesskab hjælper ledere i frivillige sociale foreninger med strategi, ledelse og ansøgning af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde.

Fredensborg Kommune og Frivilligcenteret inviterer nu frivillige sociale foreninger til at deltage i et helt nyt fællesskab, hvor frivillige ledere følges ad og sammen udvikler deres foreninger og projekter.

Frivillighed 

Alle mennesker er forskellige, og vi drives af forskellige former for motivation. Uanset hvad der driver, så skaber det frivillige engagement værdi for samfundet og din kommune..

Vi vil gerne skabe engagerede fællesskaber, og vi arbejder efter fælles værdier for et ligeværdigt samarbejde:

  • Forskellighed og fællesskab. Alle mennesker har en værdi i sig selv, og forskellighed er en styrke for fællesskabet.
  • Ligeværdighed og ansvar. Frivillige og ansatte har ikke samme ansvar, men vi er ligeværdige i samarbejdet.
  • Anerkendelse. Det er vigtig at ankerkende det, vi hver især kan bidrage med praktisk og som mennesker.