Musikskolen har undervisningstilbud inden for alle genrer, både i den rytmiske og den klassiske verden.

Ca. 700 elever gør hvert år brug af musikskolens mange tilbud.

Musikskolen tilbyder også en talentlinje til særligt talentfulde elever.

 


Musikskolen er et tilbud til alle børn og unge i alderen 0 -25 år, som bor i Fredensborg Kommune.
Musikskolen har blandt andet  til formål

  • at udvikle elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk.
  • at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvende og lyttende.
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt.
  • at medvirke til elevernes personlighedsudvikling gennem beskæftigelse med musik.
  • at fremme det lokale musikmiljø.

Administrationen holder til på Kokkedal Skole Øst og på kontoret træffes sekretær Helle Tell, akademisk medarbejder Maria Blum Bertelsen og musikskolens leder Carsten Østerskov.

Læs mere på Fredensborg Musikskoles hjemmeside