Sagsbehandlingstider for hjælpemidler er den tid, der går fra vi modtager ansøgningen, til der er truffet en afgørelse.

Ved bevilling af hjælpemidler kan der være behov for afprøvning og tilpasning, hvorved ventetiden kan blive længere end det oplyste.


Handicapkørsel
Op til 1 måned

Hjælpemidler der umiddelbart kan sagsbehandles, afgøres med det samme
Ved behov for hjemmebesøg kan sagsbehandlingstiden være op til 2 måneder. F.eks badebækkenstol, toiletforhøjer, nødkald, kugledyne, transportabel rampe og greb.
 
Hjælpemidler og forbrugsgoder hvortil der enten skal indhentes lægelige oplysninger eller benyttes ekstern leverandør
Op til 6 måneder – F.eks. el-kørestol, cykel, el-scooter, arbejdsstol, komfortkørestol og indendørs gelænder.
 
Mindre boligændringer der ikke kræver tilladelse fra boligselskabet kan ofte afgøres med det samme
Ved behov for hjemmebesøg kan sagsbehandlingstiden være op til 2 måneder. F.eks dørtrinskiler eller fjernelse af dørtrin.
 
Mindre boligændringer der kræver tilladelse fra boligselskabet
Op til 6 måneder f.eks fast rampe, udendørs gelænder, Mia-støtter, brusesæde, bruseleje, loftlift, døråbner og udvidelse af dørkarm.

Større boligændringer der kræver inddragelse af eksterne rådgivere og håndværkere
Op til 8 måneder

Støtte til køb af bil og særlige indretninger
Op til 8 måneder

Personlige hjælpemidler
Op til 1 måned - f.eks. inkontinens hjælpemidler, ortopædiske sko, parykker.