Sagsbehandlingstider for hjælpemidler er den tid, der går fra vi modtager ansøgningen, til der er truffet en afgørelse.

Ved bevilling af hjælpemidler kan der være behov for afprøvning og tilpasning, hvorved ventetiden kan blive længere end det oplyste.


Handicapkørsel
Op til 1 måned

Hjælpemidler der umiddelbart kan sagsbehandles
Op til op til 2 måneder - f.eks. badebækkenstol, toiletforhøjer, nødkald, kugledyne, rampe-transportabel.

Hjælpemidler hvortil der enten skal indhentes lægelige oplysninger eller benyttes ekstern leverandør
Op til 6 måneder -  f.eks. el-kørestol, Cykel, Crosser, knallert, arbejdsstol, komfort kørestol, ståstøtte stol.

Mindre boligændringer der ikke kræver tilladelse fra boligselskab
Op til 2 måneder - f.eks. Dørkiler, fjernelse af dørtrin, greb.

Mindre boligændringer der kræver tilladelse fra boligselskab
Op til 6 måneder. F.eks. rampe-fast, gelænder, miastøtte, brusesæde, bruseleje, loftlift, vinduesåbner, dørkarm udvidelse.

Større boligændringer der kræver inddragelse af eksterne rådgivere og håndværkere
Op til 8 måneder

Støtte til køb af bil og særlige indretninger
Op til 8 måneder

Personlige hjælpemidler
Op til 1 måned - f.eks. inkontinens hjælpemidler, ortopædiske sko, parykker.