Ledsageordning


Er du mellem 18 og 67 år, og har et varigt handicap, som forhindrer dig i at færdes alene, kan du søge om at komme med i kommunens ledsageordning.

Ordningen giver dig mulighed for at få ledsagelse til forskellige aktiviteter i op til 15 timer pr. måned.

Hvis du ikke bruger de 15 timer om måneden, har du mulighed for at spare timer op indenfor en 6 måneders periode, dog højst 90 timer. Du bestemmer selv, hvad ledsagelsen skal bruges til. Det kan f.eks. være hjælp til indkøb, teaterture, foredrag og lignende.

Hvis du ønsker at dele en oplevelse med din ledsager, f.eks. at gå ud at spise, i teater og lignende, skal du også betale for ledsageren.

 

Du kan søge kommunen om at få dine udgifter dækket, dog maksimalt 692 kr. pr. år.

Ordningen kan ikke bruges til praktiske opgaver eller plejeopgaver i din bolig.

Ordningen kan ikke søges af personer, som er handicappet på grund af en sindslidelse eller af sociale årsager.