Nedenfor ses en liste med de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet har vedtaget for de ansøgningssager, der vedrører børn med behov for særlig støtte efter Serviceloven, hjælp og støtte til voksne med funktionsnedsættelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik  og Serviceloven og hvor der er udarbejdet en kvalitetsstandard for området.

På visse områder har Fredensborg Kommune ikke vedtaget en frist.
Det skyldes enten, at der allerede i lovgivningen er fastsat en frist, at hjælpen og støtten er af akut karakter eller at der ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard. 

SEL § 11.3 Forebyggende indsats
En til tre uger

SEL § 32.a Hjemmetræning
Tre til fire måneder

SEL § 41 Merudgifter
ire til seks uger

SEL § 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Pasning i hjemmet af barn med nedsat funktionsevne
Fire til seks uger

SEL § 44 Hjemmepasning og/eller aflastning
Fire til seks uger

SEL § 45 Ledsagelse
Fire til seks uger

SEL § 50 Afgørelse om der skal iværksættes børnefaglig undersøgelse
Tre til seks uger

SEL § 52.3 Alle foranstaltninger herunder
To til tre uger

SEL § 52 a Økonomisk støtte
Fire til seks uger

SEL § 54 Støtteperson til forældre til et anbragt barn
To til tre uger

SEL § 82 a +b Tidlig forebyggende indsats
Fire til seks uger

SEL § 84 Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold
Fire til seks uger 

SEL § 85 Socialpædagogisk støtte
Tre til seks måneder

SEL § 96 Borgerstyret Personlig Assistance
Tre til seks måneder

SEL § 97 Ledsagelse 15 timer om måneden
Tre til seks måneder

SEL § 100 Merudgifter
Tre til seks måneder

SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse
Tre til seks måneder

SEL § 104 Aktivitets- og dagtilbud
Tre til seks måneder

SEL § 107 Midlertidigt botilbud
re til seks måneder

SEL § 108 Længerevarende botilbud
Tre til seks måneder

SEL § 117 Individuel befordring
Tre til seks måneder

SEL 140 Handleplan
To til tre uger

Udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50. Her er der lovkrav om at undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter Familieteamet er blevet opmærksom på, at et barn har behov for særlig støtte. Kan undersøgelsen ikke afsluttes inden for fire måneder skal der foretages en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Alkoholbehandling efter Sundhedsloven (SUL) § 114. Her er der lovkrav om behandling inden for 14 dage.

Stofmisbrugsbehandling efter SUL § 141 og SEL § 101. Her er der lovkrav om behandling for 14 dage. 

Optagelse på krisecenter efter SEL § 109. Her er det forstanderen, der visiterer borgeren ved henvendelse.

Optagelse på herberg eller forsorgshjem efter SEL § 110. Her er det forstanderen, der visiterer borgeren ved henvendelse. 

Husly-forpligtelsen efter SEL § 80. Loven forudsætter, at borgeren har brug for akut hjælp.

Støtte-kontaktperson efter SEL § 99. Her er ordningen selvvisiterende, dvs. støtte-kontaktpersonen opsøger borgere efter vurdering af behov for indsats.

Øvrige områder, der hverken er oplistet, er fastsat ved lov eller er af akut karakter:

  • Voksenområdet – sagsbehandlingsfrist op til seks måneder
  • Børneområdet – sagsbehandlingsfrist op til seks uger