Nedenfor ses en liste med de sagsbehandlingsfrister, som Byrådet har vedtaget for de ansøgningssager, der vedrører børn med behov for særlig støtte efter Serviceloven, hjælp og støtte til voksne med funktionsnedsættelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik  og Serviceloven og hvor der er udarbejdet en kvalitetsstandard for området.

På visse områder har Fredensborg Kommune ikke vedtaget en frist.
Det skyldes enten, at der allerede i lovgivningen er fastsat en frist, at hjælpen og støtten er af akut karakter eller at der ikke er udarbejdet en kvalitetsstandard. 

Udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50. Her er der lovkrav om at undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter Familieteamet er blevet opmærksom på, at et barn har behov for særlig støtte. Kan undersøgelsen ikke afsluttes inden for fire måneder skal der foretages en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Alkoholbehandling efter Sundhedsloven (SUL) § 114. Her er der lovkrav om behandling inden for 14 dage.

Stofmisbrugsbehandling efter SUL § 141 og SEL § 101. Her er der lovkrav om behandling for 14 dage. 

Optagelse på krisecenter efter SEL § 109. Her er det forstanderen, der visiterer borgeren ved henvendelse.

Optagelse på herberg eller forsorgshjem efter SEL § 110. Her er det forstanderen, der visiterer borgeren ved henvendelse. 

Huslyforpligtelsen efter SEL § 80. Loven forudsætter, at borgeren har brug for akut hjælp.

Støtte-kontaktperson efter SEL § 99. Her er ordningen selvvisiterende, dvs. støtte-kontaktpersonen opsøger borgere efter vurdering af behov for indsats.

Øvrige områder, der hverken er oplistet, er fastsat ved lov eller er af akut karakter:

  • Voksenområdet – sagsbehandlingsfrist op til seks måneder
  • Børneområdet – sagsbehandlingsfrist op til seks uger