Kvalitetsstandarderne fortæller, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Kvalitetsstandarderne er politisk vedtaget. 

 Filnavn Størrelse   Dato
§ 44_ (jf. § 84) Afløsning i hjemmet fd.pdf 107 KB 24-02-2020
1. § 84 Aflastning og afløsning fd.pdf 117 KB 24-02-2020
2. § 84 Aflastning og afløsning fd.pdf 106 KB 24-02-2020
25. § 44 (jf. 83) Praktisk og personlig hjælp i hjemmet fd.pdf 122 KB 17-02-2020
26. § 85 Socialpædagogisk støtte fd.pdf 153 KB 17-02-2020
27. § 95 og 96 BPA-ordningen fd.pdf 129 KB 17-02-2020
28. § 97 Ledsagelse fd.pdf 133 KB 17-02-2020
29. § 100 Merudgifter fd.pdf 128 KB 17-02-2020
30. § 101 og 101a - Social behandling af stofmisbrug fd.pdf 140 KB 17-02-2020
31. § 103 Beskyttet beskæftigelse fd.pdf 135 KB 17-02-2020
32. § 104 Aktivitets- og samværstilbud - Dagtilbud fd.pdf 131 KB 17-02-2020
33. § 104 Aktivitets- og samværstilbud - Klubtilbud fd.pdf 119 KB 17-02-2020
34. § 107 Midlertidigt botilbud fd.pdf 143 KB 17-02-2020
35. § 108 Længerevarende botilbud fd.pdf 131 KB 17-02-2020
36. § 109 Kvindekrisecentre fd.pdf 105 KB 17-02-2020
37. § 110 Forsorgshjem og herberger fd.pdf 157 KB 17-02-2020
38. § 141 Social behandling af alkoholmisbrug fd.pdf 69 KB 17-02-2020
39. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (UU tidsfrist) fd.pdf 98 KB 17-02-2020