Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes handicappolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 

 Filnavn St�rrelse   Dato
pdf Aktivitets- og samværstilbud .pdf 109 KB 05-09-2018
pdf Beskyttet beskæftigelse.pdf 110 KB 05-09-2018
pdf Borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96.pdf 165 KB 05-09-2018
pdf Forsorgshjem og herberger.pdf 177 KB 05-09-2018
pdf Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste § 42.pdf 74 KB 05-09-2018
pdf Ledsagelse § 97.pdf 112 KB 05-09-2018
pdf Længerevarende botilbud § 108.pdf 127 KB 05-09-2018
pdf Merudgifter § 100.pdf 114 KB 05-09-2018
pdf Midlertidigt botilbud § 107.pdf 129 KB 05-09-2018
pdf Social behandling af stofmisbrug.pdf 144 KB 05-09-2018
pdf Socialbehandling af alkoholmisbrug.pdf 106 KB 05-09-2018
pdf Socialpædagogisk støtte § 85.pdf 139 KB 05-09-2018
pdf Særligt tilrettelagt uddannelse (STU).pdf 89 KB 05-09-2018