Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Fredensborg Kommunes handicappolitik.

Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp.
Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed.

 

 Filnavn St�rrelse   Dato
§ 44_ (jf. § 84) Afløsning i hjemmet fd.pdf 107 KB 24-02-2020
1. § 84 Aflastning og afløsning fd.pdf 117 KB 24-02-2020
2. § 84 Aflastning og afløsning fd.pdf 106 KB 24-02-2020
25. § 44 (jf. 83) Praktisk og personlig hjælp i hjemmet fd.pdf 122 KB 17-02-2020
26. § 85 Socialpædagogisk støtte fd.pdf 153 KB 17-02-2020
27. § 95 og 96 BPA-ordningen fd.pdf 129 KB 17-02-2020
28. § 97 Ledsagelse fd.pdf 133 KB 17-02-2020
29. § 100 Merudgifter fd.pdf 128 KB 17-02-2020
30. § 101 og 101a - Social behandling af stofmisbrug fd.pdf 140 KB 17-02-2020
31. § 103 Beskyttet beskæftigelse fd.pdf 135 KB 17-02-2020
32. § 104 Aktivitets- og samværstilbud - Dagtilbud fd.pdf 131 KB 17-02-2020
33. § 104 Aktivitets- og samværstilbud - Klubtilbud fd.pdf 119 KB 17-02-2020
34. § 107 Midlertidigt botilbud fd.pdf 143 KB 17-02-2020
35. § 108 Længerevarende botilbud fd.pdf 131 KB 17-02-2020
36. § 109 Kvindekrisecentre fd.pdf 105 KB 17-02-2020
37. § 110 Forsorgshjem og herberger fd.pdf 157 KB 17-02-2020
38. § 141 Social behandling af alkoholmisbrug fd.pdf 69 KB 17-02-2020
39. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (UU tidsfrist) fd.pdf 98 KB 17-02-2020