Socialpsykiatrien har forskellige tilbud til dig, der måtte være ramt af en sindslidelse eller som er ramt af særlig psykisk og socialt sårbarhed.
Vi tager udgangspunkt i tankerne om at understøtte borgerens egen personlige proces om "at komme sig, således at du kan håndtere hverdagslivet på bedst mulige måde.
Vi kalder det støtte til udvikling af personlig og social mestring.

Socialpsykiatrien holder til på Byvejen 14 i Nivå. hvor vi i Aktivitetshuset  tilbyder individuel socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, støtte i gruppeforløb, opsøgende arbejde, samt aktiviteter, støtte og samvær.


Hvis du ønsker socialpædagogisk støtte, skal vi først foretage en individuel og faglig vurdering af, om socialpædagogisk støtte er den rigtige støtteform for dig.

Du skal derfor henvende dig til en sagsbehandler i Center for Familie og Handicap, hvis du ønsker socialpædagogisk støtte.

 


Formålet er, at du opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig brug for støtte.

Støtten skal samtidig danne grundlag for, at du på sigt opnår en øget tilknytning til det almindelige samfundsliv, fx igennem beskæftigelse, fritidsinteresser og socialt netværk. 


Socialpædagogisk støtte bliver bevilliget i tidsafgrænsede forløb, og du vil i samarbejde med din sagsbehandler aftale støttens mål og formål.

 

Individuel socialpædagogisk støtte er til borgere over 18 år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, komplekse psykiske problemer, hjerneskade eller særlige sociale problemer.

Støtten er en ydelse, som foregår i et samarbejde mellem dig og støttemedarbejderen.

Støtten er derfor indrettet ud fra, hvad du har brug for støtte til i din hverdag. Det betyder, at du kan få støtte til at udvikle dine færdigheder i forhold til flere forskellige ting, som f.eks.:

 • Personlige kompetencer
 • Praktiske opgaver
 • Samvær og sociale kompetencer
 • Deltagelse i samfundslivet
 • Kostændringer og sundhed

Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb er forløb, hvor du igennem undervisning, oplæg og samvær med andre får værktøjer til at arbejde med din personlige udvikling. 

En af fordelene ved at deltage i en gruppe er, at du kan træne dine færdigheder i samværet med gruppen. 

Der er mellem 3 og 8 deltagere i en gruppe, og i mødes ca. en gang om ugen. Grupperne og de forskellige temaer er tidsafgrænsede, og der kommer løbende nye grupper med nye temaer.

Vi har også en socialsygeplejerske som primært varetager den opsøgende funktion.

Socialsygeplejerskens opgave er overordnet at øge sundheden for socialt udsatte borgere gennem forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. 

Socialsygeplejersken kan fx udføre sundhedstjek og behandle sår. Ydermere varetager socialsygeplejersken også opfølgning i forhold til borgere, der er tilbudt midlertidigt ophold i særlige boformer.

Særlige boformer kan være steder, der tilgodeser borgergruppen med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp,

 

Aktivitetshuset Nivå 
 

Aktivitetshuset på Byvejen 14 er et tilbud til borgere i egen bolig, hvor er der mulighed for at vedligeholde og udvikle sociale kompetencer, som et led i vejen mod ”at komme sig”, ligesom der er rig mulighed for at danne privat netværk. 

For at kunne benytte Aktivitetshuset på Byvejen 14 skal du være bosiddende i Fredensborg Kommune. 

I Aktivitetshuset på Byvejen 14 lægger vi vægt på respektfuldt samvær i tale og handling, og opfordrer alle til at bidrage til fællesskabet, under hensyn til den enkeltes ressourcer og ønske om udvikling.

I Aktivitetshuset har vi udover de faste medarbejdere både social- og sundhedsassistent-elever og pædagogstuderende i praktik, ligesom vi også har en frivillig medarbejder.

Aktivitetshuset tilbyder aktiviteter både i og uden for huset, som tilrettelægges i samarbejde mellem brugere og medarbejdere, f.eks.:

 • Madlavning og indkøb til caféen
 • Fællesspisning
 • Aktiviteter i vores have
 • Film
 • Socialt samvær
 • Internetcafé
 • Bordtennis
 • Cykelture
 • Personlig administration 
 • Brugermøde
 • Kreativt værksted
 • Dagens avis
 • Gåture fra Byvejen - mandag kl 11.
 • Svømning i Helsingør Svømmehal - tirsdag med afgang fra Byvejen kl 11.30-14.
 • Yoga/Mindfullnes - tirsdag kl 14.-15.15 på Byvejen
 • Træværksted Fredensborg Skole - Hver 2. onsdag fra kl 13 -17.
 • Fitness i Fitness World i Fredensborg - mandag og torsdag fra kl. 13.45-15.
 • NADA - mandag og torsdag kl 10.30.
 • Tur med aktivitet og spisning - hver 2. fredag i måneden

Det er gratis at deltage i de sociale aktiviteter på Byvejen, men der er brugerbetaling i forbindelse med aktiviteter og udflugter, ligesom fitnesskort og indgang til svømmehal betales af brugeren selv.

Ture og arrangementer vil løbende blive informeret om i Aktivitetshuset og her på hjemmesiden.

Det vil også her fremgå, hvis der er ændringer/aflysninger af aktiviteter og åbningstider.

I Aktivitetshuset kan du købe et sundt og nærende måltid mad, samt kaffe og the.

Frokost – serveres kl. 12.30 - 30 kr

Varm aftensmad – serveres kl. 18 -  40 kr

En kop kaffe/te - 5 kr

Kaffe/te ad libitum  - 10 kr

Mandag  kl. 10 - 19.30

Torsdag kl. 10 - 19.30

Fredag kl. 10- 14.30

Anne-Marie tlf. 91 32 58 24

Jes tlf. 23 43 69 59

Anette tlf. 40 89 06 50

Mads tlf. 40 81 28 48

Bofællesskaber

Der er i Fredensborg Kommune fire bofællesskaber til personer, der er psykisk udviklingshæmmede.

Bofællesskabet Lillevang
Lillevangsvej 246, 3480 Fredensborg

Bofællesskabet Baunebjerg
Baunebjergvej 7, 3050 Humlebæk

Bofællesskabet Asmundshøj
Asmundshøj 207, 3480 Fredensborg

Bofællesskabet Byvejen
Byvejen 8 A - E, 2990 Nivå

Et bofællesskab er selvstændige boliger med fællesrum. Til et bofællesskab er knyttet personale, som vejleder og hjælper beboerne med de daglige opgaver.