Socialpsykiatrien har forskellige tilbud til dig, der måtte være ramt af en sindslidelse eller som er ramt af særlig psykisk og socialt sårbarhed.

Aktivitetshuset på Byvejen 14 er et tilbud til borgere i egen bolig, som har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. For at kunne benytte Byvejen 14 skal du være bosiddende i Fredensborg Kommune. 

På Byvejen 14 er der mulighed for at vedligeholde og udvikle sociale kompetencer, som et led i vejen mod ”at komme sig”, og der er rig mulighed for at danne privat netværk. 

Der tilbydes aktiviteter i og uden for huset som tilrettelægges i samarbejde mellem brugere og medarbejdere. 

Mad og kaffe/the
Aktivitetshuset tilbyder på åbningsdage smør selv frokost kl.12.30 til 20 og aftensmad kl. 17.30 til 40 kr, hvor vi spiser sammen. Der kan købes kaffe/the

Vi lægger vægt på respektfuldt samvær i tale og handling, og opfordrer alle til at bidrage til fællesskabet, under hensyn til  den enkeltes ressourcer og ønske om udvikling.

Aktivitetshuset har so.su elever og pædagogstuderende i praktik og vi har en frivillig medarbejder, og vil meget gerne have flere. Desuden er der medarbejdere i jobpraktik

Der er mulighed for at deltage i følgende aktiviteter 

 • Mad, madlavning, indkøb i caféen
 • Fællesspisning
 • Aktiviteter i vores have
 • Film
 • Socialt samvær
 • Fitness 
 • Svømning
 • Internetcafé
 • Bordtennis
 • Cykelture
 • Personlig administration 
 • Yoga/mindfullness 
 • Brugermøde
 • Nada – øreakupunktur
 • Kreativt værksted
 • Ture ud af huset
 • Dagens avis
 • Tilrettelæggelse af Nyhedsbrev 

(Fitnesskort og indgang til svømmehal betales af brugeren selv, de øvrige aktiviteter er der ikke brugerbetaling for.)

Der udkommer månedligt et nyhedsbrev, hvor der løbende orienteres om aktiviteter og særlige arrangementer. Det vil også fremgå af nyhedsbrevet hvis der er ændringer/aflysninger af aktiviteter og åbningstider, samt på vores nyhedstavle i Aktivitetshuset.

Der skrives referat af brugermøderne

Åbningstider
Mandag og torsdag kl 10-19.30.
Fredag kl 10-14.30

Det er gratis at komme og deltage i de sociale aktiviteter på Byvejen. Der er brugerbetaling når det gælder mad, the, kaffe samt nogle udgifter i forbindelse med aktiviteter og udflugter.

Faste aktiviteter i Socialpsykiatrien

Træværksted Fredensborg Skole
Første og tredje tirsdag i måneden fra kl 13 til 17.

Gåturene fra Byvejen - mandag kl 11

Fitness i Fitness World i Fredensborg
Mandag og torsdag fra kl. 13.45-15

Cafetur
Første tirsdag i måneden

Svømning i Helsingør Svømmehal
Tirsdag og fredag fra Byvejen og Rosings minde kl 10-12.15

NADA: Byvejen: Mandag kl 15.30 og fredag kl 13.30.

Mindfulness: Fredag kl 13.30 på Byvejen

Løbende ture og arrangementer vil blive informeret om på værestedet ”Byvejen” og her på hjemmesiden.

Åbningstider 

Mandag  kl. 10 - 19.30

Torsdag  kl. 10 - 19.30

Fredag  kl. 10-14.30

Telefonnummer i åbningstiden tlf 72 56 25 91

Anne-Marie  tlf 91 32 58 24
Jes  tlf 23 43 69 59
Anette tlf 40 89 06 50
Mads tlf 40 81 28 48

Socialpsykiatri kan beskrives som "Psykosocialt arbejde med borgere, der er ramt af en sindslidelse eller som er ramt af særlig psykisk og social sårbarhed".
Arbejdet hos os tager udgangspunkt i tankerne om at understøtte borgerens egen personlige proces om "at komme sig".

Udgangspunktet for det socialpsykiatriske arbejde er gennem individuel og gruppebaseret støtte og kontakt, at hjælpe personer til at kunne håndtere hverdagslivet på den bedst mulige måde, ud fra den enkeltes ønsker og behov. Dette kan også kaldes støtte til udvikling af personlig og social mestring.

Socialpsykiatrien tilbyder støtte til borgere i eget hjem, forskellige grupper, samt aktiviteter, støtte og samvær i vores aktivitets- og støttetilbud Byvejen 14 i Nivå.
Du kan deltage i aktiviteter sammen med andre eller eventuelt få individuel støtte.