Socialpsykiatrien har forskellige tilbud til dig, der måtte være ramt af en sindslidelse eller som er ramt af særlig psykisk og socialt sårbarhed.

Byvejen 14 i Nivå er et uvisiteret værested, hvilket betyder at alle er velkomne til at benytte huset i åbningstiden.

Åbningstider
Mandag og torsdag kl 10-20.
Fredag kl 10-14.30

Socialpsykiatri kan beskrives som "Psykosocialt arbejde med borgere, der er ramt af en sindslidelse eller som er ramt af særlig psykisk og social sårbarhed".
Arbejdet hos os tager udgangspunkt i tankerne om at understøtte borgerens egen personlige proces om "at komme sig".

Udgangspunktet for det socialpsykiatriske arbejde er gennem individuel og gruppebaseret støtte og kontakt, at hjælpe personer til at kunne håndtere hverdagslivet på den bedst mulige måde, ud fra den enkeltes ønsker og behov. Dette kan også kaldes støtte til udvikling af personlig og social mestring.

Socialpsykiatrien tilbyder støtte til borgere i eget hjem, forskellige grupper, samt aktiviteter, støtte og samvær i vores aktivitets- og støttetilbud Byvejen 14 i Nivå.
Du kan deltage i aktiviteter sammen med andre eller eventuelt få individuel støtte.

Når du henvender dig til socialpsykiatrien kan du forvente at blive kontaktet inden for ca. en uge. Ved akut opstået behov kan vi kontakte dig dag til dag, på alle hverdage.

Du vil blive tilbudt et uforpligtende besøg af en socialpsykiatrisk medarbejder, hvor I sammen taler om, hvad det er du har brug for, og hvad socialpsykiatrien kan tilbyde, herunder en afklaring af om du er inden for den socialpsykiatriske målgruppe.

Såfremt vi vurderer, at vi har et tilbud til dig, vil du blive kontaktet af en støtte/kontaktperson - bostøtte, og I vil sammen aftale den fremtidige plan for støtten.

Du vil på værestedet opleve, at vi prioriterer rummelighed og plads til alle, og der hersker en stemning af åbenhed og tolerance. Det står dig frit for hvor meget du ønsker at deltage i de aktiviteter og det sociale samvær.

Det er gratis at komme og deltage i de sociale aktiviteter på Byvejen. Der er brugerbetaling når det gælder mad, the, kaffe samt nogle udgifter i forbindelse med aktiviteter og udflugter.

Faste aktiviteter i Socialpsykiatrien

Træværksted Fredensborg Skole
Første og tredje tirsdag i måneden fra kl 13 til 17.

Gåturene fra Byvejen - mandag kl 11

Fitness i Fitness World i Fredensborg
Mandag og torsdag fra kl. 13.45-15

Cafetur
Første tirsdag i måneden

Svømning i Helsingør Svømmehal
Tirsdag og fredag fra Byvejen og Rosings minde kl 10-12.15

NADA: Byvejen: Mandag kl 15.30 og fredag kl 13.30.

Mindfulness: Fredag kl 13.30 på Byvejen

Løbende ture og arrangementer vil blive informeret om på værestedet ”Byvejen” og her på hjemmesiden.