Folkeoplysningsloven kræver at kommunen blandt andet offentliggøre:

Første gang regnskaber for folkeoplysende foreninger offentliggøres er for regnskabsåret 2017. Foreningernes regnskab for 2017 indleveres i forbindelse med ansøgningsfristen den 1. oktober 2018 om tilskud gennem Fredensborg Reglerne for 2019. Regnskaberne vil derfor offentliggøres i slutningen af 2018.

 

Foreninger, der har fået afslag på tilskud eller lån af lokaler efter Folkeoplysningsloven vedrører de foreninger, der har fået et formelt afslag på tilskud eller lån af lokaler, fordi de ikke opfylder betingelserne for at opnå tilskud til efteroplysningsloven. Der er således ikke tale om afslag på en enkelte tilskudstype eller et enkelt lokale.

Ingen pt.

 

Kommunen offentliggør liste over de foreninger, som modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven. I Fredensborg Kommune er det de foreninger, der modtager tilskud efter ”Fredensborg Reglerne”. Listen offentliggøres efter behandling i fagudvalg i starten af året.

Derudover offentliggør kommunen liste over foreninger, der låner lokaler efter Folkeoplysningsloven.