Teorikursus i Sikker sejlads er obligatoriske for alle medarbejdere og foreningsinstruktører/foreningsledere som skal sejle med borgere i kommunalt regi.
Fx. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, som f.eks. sommerferieaktiviteter. Kurset skal genopfriskes hvert 3. år.

Teorikurset i sikker sejlads afholdes i dagtimerne for medarbejdere fra skoler og institutioner og efter fyraften for foreningsledere.
Ved meget få deltagere lægges kurserne sammen. 

På teorikurset gennemgås bl.a. søfartsstyrelsens retningslinjer, Fredensborg Kommunes minimumskrav, kravene vedr. passageransvarsforsikring og der vil blive arbejdet med den konkrete sikkerhedsinstruks.

Teorikursus sikker sejlads for medarbejdere i skoler og kommunale institutioner 
Onsdag den 27. marts kl. 9  – 12.30
Læs mere om teorikurset for skoler og institutioner

Tilmelding senest onsdag den 20. marts 2019 her

Teorikursus sikker sejlads for foreningsledere/foreningsinstruktører
Mandag den 18. marts kl. 17 – ca. 20.30
Læs mere om teorikurset for foreninger 

Tilmelding senest onsdag den 18. marts 2019 her 

Her finder du information om, hvordan du sikrer en sikker sejlads.


Se vejledning i sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune.
 
Reglerne gælder også foreninger, når disse udbyder sejladsaktiviteter i samarbejde med kommunen.

F.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner og kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, som f.eks. sommerferieaktiviteter.

Herunder kan du se sejladsområder, hvor det under de rette forhold er ret sikkert at sejle, og man derfor godt må sejle med borgere fra kommunen, selv om man ikke er uddannet instruktør i den pågældende sejladsaktivitet.

Når du er ansvarlig for sejlads skal du dog opfylde kommunens minimumskrav til sejlads. 

Beskyttet sejladsområde - Esrum Sø 

Beskyttet sejladsområde - Humlebæk Havn

Beskyttet sejladsområde - Nivå strand til nord for Nive Ås udløb 

København og andre beskyttede områder