Her finder du information om, hvordan du sikrer en sikker sejlads.

Kommunen holder teorikursus i sikker sejlads samt førstehjælpskursus målrettet ulykker i vand.
Begge kurser er obligatoriske for alle medarbejdere og foreningsinstruktører/foreningsledere som skal sejle med borgere i kommunalt regi.
F.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner, kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, som f.eks. sommerferieaktiviteter. Begge kurser skal genopfriskes hvert 3. år.

Teorikurset i sikker sejlads afholdes i dagtimerne for medarbejdere fra skoler og institutioner og efter fyraften for foreningsledere. Ved meget få deltagere lægges kurserne sammen. Førstehjælpskurset er fælles for medarbejdere og foreningsinstruktører/foreningsledere.

På teorikurset gennemgås bl.a. søfartsstyrelsens retningslinjer, Fredensborg Kommunes minimumskrav, kravene vedr. passageransvarsforsikring og der vil blive arbejdet med den konkrete sikkerhedsinstruks.

Teorikursus sikker sejlads for medarbejdere i skoler og institutioner
Onsdag den 26. april kl. 12.30 – 16.00 - Tilmelding senest onsdag den 19. april 2017

Teorikursus sikker sejlads for foreningsledere/foreningsinstruktører
Onsdag den 26. april kl. 17.15 – ca. 20.45. Tilmelding senest onsdag den 19. april 2017

Én times førstehjælp målrettet ulykker i vand for medarbejdere og foreningsinstruktører/foreningsledere
Samme dag, onsdag den 26. april fra kl. 16.00 – 17.00, afholdes også et én times førstehjælpskursus målrettet ulykker i vand.

Deltagere skal fremvise deres gyldige førstehjælpsbevis (max. 3 år gl.) fra et 6 eller 12 timers førstehjælpskursus, da én times kurset er et tillæg til dette.

Tilmelding senest onsdag den 19. april


Se vejledning i sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune.
 
Reglerne gælder også foreninger, når disse udbyder sejladsaktiviteter i samarbejde med kommunen.

F.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner og kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, som f.eks. sommerferieaktiviteter.

Herunder kan du se sejladsområder, hvor det under de rette forhold er ret sikkert at sejle, og man derfor godt må sejle med borgere fra kommunen, selv om man ikke er uddannet instruktør i den pågældende sejladsaktivitet.

Når du er ansvarlig for sejlads skal du dog opfylde kommunens minimumskrav til sejlads. 

Beskyttet sejladsområde - Esrum Sø 

Beskyttet sejladsområde - Humlebæk Havn

Beskyttet sejladsområde - Nivå badestrand til nord for Nivå Havn