Her finder du information om hvordan du sikrer en sikker sejlads.

Kommunen har afholdt teorikursus i sikker sejlads samt førstehjælpskursus målrettet ulykker i vand.


Årets teorikursus afholdes onsdag den 26. april fra kl. 17.15 – ca. 20.45.
Kurset skal genopfriskes hvert tredje år og er obligatorisk for foreningsinstruktører/ledere, der skal afholde sejladsaktiviteter med børn, unge og voksne borgere i regi af Fredensborg Kommune, som f.eks. sommerferieaktiviteter.
 
Tilmelding senest onsdag den 19. april 2017


Derudover afholdes et én-times førstehjælpskursus målrettet ulykker i vand samme dag, onsdag den 26. april fra kl. 16 – 17, altså inden sejladsteorikurset.

Tilmelding senest onsdag den 19. april 2017

Begge kurser afholdes på Fredensborg Rådhus i Kokkedal.


Se vejledning i sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune.
 
Reglerne gælder også foreninger, når disse udbyder sejladsaktiviteter i samarbejde med kommunen.

F.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bosteder og ungdomspensioner og kommunalt udbudte aktiviteter i samarbejde med foreninger, som f.eks. sommerferieaktiviteter.

Herunder kan du se sejladsområder, hvor det under de rette forhold er ret sikkert at sejle, og man derfor godt må sejle med borgere fra kommunen, selv om man ikke er uddannet instruktør i den pågældende sejladsaktivitet.

Når du er ansvarlig for sejlads skal du dog opfylde kommunens minimumskrav til sejlads. 

Beskyttet sejladsområde - Esrum Sø 

Beskyttet sejladsområde - Humlebæk Havn

Beskyttet sejladsområde - Nivå badestrand til nord for Nivå Havn