Foreninger har mulighed for at låne lokaler og fritidsfaciliteter til foreningsaktiviteter.
Lån sker efter Lokalereglerne
Vær opmærksom på, at foreninger, grupper og andre inden lån af lokaler, skal aflevere ”erklæring om indhentelse af børneattest”  til Center for Læring, Fritid og Sundhed.

Der er indkøbt et nyt lokalebookingsystem Aktiv Fredensborg, som alle foreninger og aftenskoler skal søge lokaler i til sæsonen 2017/2018.

Fredensbook.dk fortsætter frem til sommerferien, men erstattes derefter med Aktiv Fredensborg. I skal bruge login til systemet.

Du finder kommunens nye lokalebookingsystem på http://aktivfredensborg.dk
Der vil i ansøgningsperioden blive afholdt 2 workshops, hvor det er muligt at få hjælp til oprettelse og booking.

  • Mandag den 6. marts
  • mandag den 20. marts,
  • begge dage mellem kl. 16. – 18.på rådhuset, Egevangen 3B.

Det er vigtigt, at I tilkendegiver via mail, om I ønsker at deltage i en af disse workshops på e-mail msor@fredensborg.dk
Ansøgere kan fortsat forvente svar i starten af maj.

Lokaleansøgning for sæson 2017 / 2018

Lokaleansøgning - dette system kan anvendes indtil nyt system overtager

Fredensborg Kommune har 3 kunstgræsanlæg til fodbold på henholdsvis Bannebjerggård Idrætsanlæg i Humlebæk, Karsemosegård Idrætsanlæg i Nivå og Fredensborg Stadion. 

Du skal søge kunstgræsbanerne til træning og afvikling af kampe ved at sende en forespørgsel på kommunens bookingsystem www.fredensbook.dk

Vintersæsonsen løber fra 1. oktober til 31. marts 
Foreningers ansøgninger om kunstgræsbaner for vintersæsonen foregår i perioden 14.-30. august. 

Herefter er det de fire klubber; Fredensborg Boldklub og Idrætsforening, Karlebo Idrætsforening, Humlebæk Boldklub og Nivå-Kokkedal Fodboldklub, der udarbejder fordeling af kunstgræsbanerne for vintersæsonen. 
Ledige tider skal søges via kommunens bookingsystem på www.fredensbook.dk 

Klubberne har den løbende dialog med andre foreninger og brugere af anlæggene om brug af banerne eller andre forespørgsler, der måtte komme i forbindelse med kunstgræsbanerne. 

Kontakt Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI), Karlebo Idrætsforening (KI), Humlebæk Boldklub (HB) eller Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF). 

Brug i dagtiden kontakt administrationen ved Hanne Jensen påhje@fredensborg.dk , kultur@fredensborg.dk  eller telefon 72 56 22 44. 

Hvad kan du låne? 
• Haller og gymnastiksale 
• Fag- og klasselokaler 
• Mødelokaler 
• Udendørsbaner/anlæg 

Hvordan låner du lokaler? 
Du skal søge lokaler ved at sende en forespørgsel via www.fredensbook.dk 

Du kan både søge om enkeltlån og sæsonlån. 

Du får bruger-ID og adgangskode til fredensbook.dk ved at kontakte Marlene Sørensen på msor@fredensborg.dk eller telefon 72 56 54 32

Hvordan låner du udendørsbaner? 
Kontakt Hanne Jensen på hje@fredensborg.dk eller telefon 72 56 22 44. 

Regler for lån af lokaler
Du kan få mere at vide om reglerne for lån af lokaler her

For at kunne låne kommunale lokaler skal alle foreninger, grupper og andre aflevere ”erklæring om indhentelse af børneattest” til Center for Kultur, Idræt og Sundhed. 

Afleveringen af "erklæring om indhentelse af børneattest" er et lovkrav ifølge Folkeoplysningsloven. 

Rygning forbudt
Der er indført totalt rygeforbud i Fredensborg Kommune. Rygeforbuddet omfatter alle kommunale lokaler, herunder haller samt udendørs arealer.

Biblioteket stiller gratis mødelokaler til rådighed for kommunens foreninger. Fredensborg Bibliotek har tre lokaler, og Humlebæk Bibliotek har to. 

Nivå Bibliotek tilbyder desværre ikke lån af lokaler. 

For at låne lokaler skal man repræsentere en ikke-kommerciel forening med adresse i Fredensborg Kommune. Lokalerne skal reserveres på forhånd.

Det er muligt at reservere et fast ugentligt eller månedligt tidspunkt et helt år ad gangen.

Lån af lokaler på biblioteket

 


Der er indført totalt rygeforbud i Fredensborg Kommune.
Rygeforbuddet omfatter alle kommunale lokaler, herunder haller samt udendørs arealer.