Foreninger har mulighed for at låne lokaler og fritidsfaciliteter til foreningsaktiviteter.
Lån sker efter Lokalereglerne

Vær opmærksom på, at foreninger, grupper og andre inden lån af lokaler, skal aflevere ”erklæring om indhentelse af børneattest”  til Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Foreninger, aftenskoler m.fl. skal søge lokaler og fritidsfaciliteter til sæsonen 2019/2020 via bookingsystemet Aktiv Fredensborg.
Sæsonen begynder den 1. august 2019 og slutter den 31. juli 2020.

Ansøg via bookingsystemet
Det er kun muligt at ansøge i perioden 19. februar til 19. marts 2019.
Ansøge skal indsendes via bookingsystemet Aktiv Fredensborg. www.aktivfredensborg.dk

Der kan forventes svar omkring 1. maj.

Fredensborg Kommune har 3 kunstgræsanlæg til fodbold på henholdsvis Humlebæk Stadion, Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg i Nivå.

Vintersæsonsen løber fra 1. oktober til 31. marts.
Foreningers ansøgninger om kunstgræsbaner for vintersæsonen foregår i perioden 15.-30. august.

Du skal søge kunstgræsbanerne til træning og afvikling af kampe ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til aktivfredensborg@fredensborg.dk

Herefter er det de fire klubber; Fredensborg Boldklub og Idrætsforening, Karlebo Idrætsforening, Humlebæk Boldklub og Nivå-Kokkedal Fodboldklub, der udarbejder fordeling af kunstgræsbanerne for vintersæsonen.

Svar på ansøgninger kan forventes omkring 20. september.

Ansøgningsskemaer kan hentes her i perioden 15.-30. august.
•    Fredensborg Stadion
•    Humlebæk Stadion
•    Karsemosegård
                                    
Efter fordelingen af tider på kunstgræsbanerne kan ledige tider søges ved at sende en e-mail til aktivfredensborg@fredensborg.dk

Klubberne har den løbende dialog med andre foreninger og brugere af anlæggene om brug af banerne eller andre forespørgsler, der måtte komme i forbindelse med kunstgræsbanerne.

Kontakt Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (FBI), Karlebo Idrætsforening (KI), Humlebæk Boldklub (HB) eller Nivå-Kokkedal Fodboldklub (NKF).

Brug i dagtiden kontakt administrationen ved Hanne Jensen på hje@fredensborg.dk , kultur@fredensborg.dk  eller telefon 72 56 22 44.

 

Hvordan låner du lokaler? 
Du skal søge lokaler ved at sende en forespørgsel via www.aktivfredensborg.dk
Du kan både søge om enkeltlån og sæsonlån. 

Du får login til Aktiv Fredensborg ved at ansøge om adgang på www.aktivfredensborg.dk eller ved at skrive til aktivfredensborg@fredensborg.dk

Regler for lån af lokaler
For at kunne låne kommunale lokaler skal alle foreninger, grupper og andre aflevere ”erklæring om indhentelse af børneattest” til Center for Læring, Fritid og Sundhed.. 

Afleveringen af "erklæring om indhentelse af børneattest" er et lovkrav ifølge Folkeoplysningsloven. 

Rygning forbudt
Der er indført totalt rygeforbud i Fredensborg Kommune. Rygeforbuddet omfatter alle kommunale lokaler, herunder haller samt udendørs arealer.

Biblioteket stiller gratis mødelokaler til rådighed for kommunens foreninger. Fredensborg Bibliotek har tre lokaler, Humlebæk Bibliotek og Nivå Bibliotek har to.

For at låne lokaler skal man repræsentere en ikke-kommerciel forening med adresse i Fredensborg Kommune. Lokalerne skal reserveres på forhånd.

Det er muligt at reservere et fast ugentligt eller månedligt tidspunkt et helt år ad gangen.

Lån af lokaler på biblioteket

 


Der er indført totalt rygeforbud i Fredensborg Kommune.
Rygeforbuddet omfatter alle kommunale lokaler, herunder haller samt udendørs arealer.

 

 

Mødelokale eller sal under 800 kvadratmeter

300 kr. pr. time

Idrætshal eller lokale over 800 kvadratmeter

700 kr. pr. time

Fodboldbane/kunstgræsbane 11-mands

400 kr. pr. time

 

 

  • Privatskoler
  • Folkeoplysende foreninger med hjemsted uden for Fredensborg Kommune til sæsonlån.
  • Særlige formål. Enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder kan under visse betingelser leje ledige lokaler og anlæg til arrangementer selv om de er kommerciel udbyder. Arrangementet skal komme borgerne i kommunen til gode og der må ikke sælges produkter. Formålet skal være almennyttigt så som fx borgeroplysning om sundhed, netværksskabende eller byudviklende. Ansøgningen behandles på baggrund af en konkret vurdering.

I august og september 2019 foretager Fredensborg Kommune aktivitetsmåling i hallen på Vilhelmsro Skole og i Byens Hus Egedal.

Der anvendes et system kaldet ”HallMonitor”. Hallmonitor bruges til at vurdere, hvor meget og hvornår en bygning anvendes. Systemet kan ikke vise, hvem eller hvilke personer der er i bygningen.

Formålet med målingen er at skabe indblik i, hvornår og i hvilken grad en bygning anvendes. Hallmonitor er aktivt alle ugens dage.

Kun Fredensborg Kommune, som dataansvarlig, og firmaet Webitall ApS, som databehandler, har adgang til data, systemet registrerer.


Yderligere teknisk information: www.hallmonitor.dk

Ved yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Center for Ejendomme og Intern Service på mail: cke@fredensborg.dk