Indhold

Prisuddeling og hyldest af de dygtige idrætsudøvere sker ved den årlige Fritidsreception, som holdes onsdag den 28. november fra kl. 17 til 19 i Rådhuskælderen.

  • Fritidslederprisen uddeles til en leder, der aktivt deltager i børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i kommunen.
  • Foreningsprisen uddeles til en forening, der påskønnes og hædres for sin indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i kommunen.
  • Sportspræstationer her hyldes idrætsudøvere m.fl. som i den forudgående sæson har ydet en særlig præstation. Det gælder både enkelt- og holdpræstationer.
     

 

Invitation til fritidsreception

Ja tak - jeg vil gerne deltage i fritidsreceptionen

Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en foreningspris og en fritidslederpris.

Foreningsprisen uddeles til en forening, der påskønnes og hædres for sin indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune.

Fritidslederprisen uddeles til en leder, der aktivt deltager i eller har selvstændigt ansvar for børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms og idrætsforeninger i kommunen.

 


Prisuddeling og hyldest af de dygtige idrætsudøvere sker ved den årlige Fritidsreception, som holdes onsdag den 28.november fra kl. 17 til 19 i Rådhuskælderen