Kom på kursus i livreddende førstehjælp inkl. førstehjælp målrettet ulykker i vand.
Mandag den 15. maj og mandag den 22. maj, begge gange fra kl. 17.00-20.30 i NKK-hallen, Niverødvej 40, 2990 Nivå

Tilmeld dig til førstehjælpskursus senest 8. maj


Hjerte-Lunge-Redning, 3 timer:
Formålet er at bibringe deltagerne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Livreddende førstehjælp, 3 timer:
Formålet er at bibringe deltageren viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.


Førstehjælp ved ulykker i vand, 1 time:
Formålet er at bibringe deltagerne en udvidet viden om underafkøling/hypotermi, førstehjælp ved drukning, herunder algoritmen ved Hjerte-Lunge-Redning mm.

Målgruppen for kurser er foreningsledere og foreningsinstruktører.

Der er plads til 16 deltagere.
Underviser er Anders Prins, Nordsjællands Brandvæsen

Det er gratis at deltage og der serveres en sandwich samt vand og kaffe.

Kurset er godkendt af Danske Førstehjælpsråd.

Der udstedes bevis ved gennemført uddannelse.

Billede