Alle foreninger skal indhente børneattester på personer på 15 år eller derover, som har vedvarende instruktion, træning eller anden direkte kontakt med børn, der er 14 år eller yngre.

Fredensborg Kommune må i henhold til Folkeoplysningsloven og Børneattestloven ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreninger, der ikke indsender en underskrevet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. Desuden har Byrådet mulighed for at fratage tilskud eller retten til at benytte anviste lokaler, hvis foreningen ikke indhenter de lovpligtige børneattester. 

En forening der ikke har indhentet lovpligtige børneattester kan straffes med bøde. 

Nye foreninger skal indsende erklæringen i forbindelse med godkendelse. 

Eksisterende godkendte foreninger og andre vil få besked, når en ny erklæring skal indsendes til kultur@fredensborg.dk.

Det er uden betydning om personerne er lønnet eller ulønnet i foreningen, og det er foreningens eget ansvar at indhente attesten hos politiet. 


Bemærk at kommunen kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester og ikke selve børneattesterne. 

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger.

Erklæringen er tænkt givet ud fra det perspektiv, at såfremt foreningen eller gruppen skulle beskæftige sig med børne- og unge aktiviteter, vil den indhente børneattester på de undervisere/ledere, som har kontakten til børnene.