Foreninger har mulighed for at søge tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Tilskuddene fordeles efter Fredensborg Reglerne
For at ansøge om tilskud gennem Fredensborg Reglerne skal I indsende følgende:

Ansøgningsfrist er den 1. oktober.

 

Alle foreninger skal udfylde et oplysningsskema

Alle foreninger skal udfylde børneattest

Ansøgning om medlems- og aktivitetstilskud i pdf

Ansøg om medlems- og aktivitetstilskud i Excell

Kursustilskud

Lejrtilskud


Alle skemaer skal underskrives og sendes elektronisk til kultur@fredensborg.dk

Det er muligt, at indsende ansøgningsmateriale vedrørende tilskud i indeværende år fra og med 1. januar og frem til ansøgningsfristen den 1. oktober kl. 12.00.

Svar vedrørende tilskud sendes som digital post til foreningens digitale postkasse.