Alle tosprogede børn sprogvurderes i børnehaven ved overgang til børnehaveklassen og i løbet af børnehaveklassen.
Vurderingen foretages af skolens tosprogskoordinator, der også vejleder om planlægningen af det videre forløb.


 


Børn og unge, der først møder det danske sprog ved skolestart, kan henvises til intensiv danskundervisning på kommunens modtagehold, der er placeret på Humlebæk Skole i Humlebæk.

Undervisningen varer indtil eleven er sproglig parat til at fortsætte sin skolegang i den almindelige skole. Der samarbejdes med den skole, eleven skal gå på, så overgangen bliver gradvis for barnet.

Henvisning til undervisning sker gennem skolen.

På baggrund af en sprogvurdering af det enkelte barn beslutter skolen om barnet skal tilbydes undervisning i dansk som andetsprog.

Undervisningen i dansk som andetsprog kan foregå som ene- eller holdundervisning og kan ligge i perioder eller jævnt fordelt over et helt skoleår.
Undervisningen foregår på barnets egen skole. 

Skal dit barn gå til modersmålsundervisning - så læs mere her og benyt tilmeldingsblanketten.

Nye elever, der ønsker modersmålsundervisning, kan hente tilmeldingsblanket her på siden eller på skolens kontor.

Elever, der allerede går til modersmålsundervisning, kan få tilmelding modersmålslærer eller på skolens kontor.

Tilmeldingsblanketten skal udfyldes hvert år af forældrene, hvorefter den sendes til skoleafdelingen. Dette skal ske ved slutningen af marts/april måned hvert år. Der vil dog fortsat være muligt at tilmelde sig modersmålsundervisning i løbet af skoleåret.

I tilfælde af at modersmålsundervisningen er placeret uden for Fredensborg Kommune, dækker kommunen udgifter til bus og tog efter gældende regler for elevtransport.

Fremmødelister danner grundlag for betaling. Forældrene skal henvende sig til Fredensborg Kommune i februar og september måned for transportgodtgørelse.
Kommunen har brug for følgende oplysninger for at udbetale penge: Banknavn, registreringsnr. samt kontonr.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en pjece om valg af ungdomsuddannelse, der er målrettet indvandrere.

Pjecen findes på engelsk, somali, tyrkisk, arabisk, urdu, farsi og pashto – og selvfølgelig på dansk.

Og herunder links til de forskellige foldere med angivelse af sprog.

Uddannelse - dit barns fremtid

Engelsk

Somalisk

Tyrkisk

Arabisk

Farsi

Pashto

Urdu

Tilmelding til modermålsundervisning