Hvis du lige er flyttet til Fredensborg Kommune og har børn, som skal i skole, skal du kontakte distriktsskolen og aftale indmeldelse med dem.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, skal du kontakte den ønskede skole for at høre, om der er plads.  

Se kontaktinformation til kommunens folkeskoler

 

Hvis I er tilflyttere til kommunen og har et barn, som skal i skole, skal I kontakte distriktsskolen og aftale indskrivning med den. Det samme gælder, hvis I flytter fra et skoledistrikt i Fredensborg Kommune til et andet. 

Tilflyttere til et skoledistrikt har krav på optagelse i distriktsskolen, og derfor er der reserveret en plads til jeres barn, dog under følgende forudsætninger:

1) Skoleskiftet skal ske i umiddelbar forbindelse med flytningen til skoledistriktet 

2) Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, kan visiteres til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler.

Det betyder, at I ved tilflytning til kommunen skal tage stilling til, om I ønsker jeres barn optaget på distriktsskolen.

Såfremt I som forældre har valgt ikke at indskrive jeres barn på distriktsskolen i umiddelbar forbindelse med tilflytning til skoledistriktet, anses dette som et fravalg af distriktsskolen, og dermed mister barnet den ubetingede ret til at blive optaget på distriktsskolen. I stedet indskrives barnet efter reglerne for frit skolevalg, som er beskrevet herunder.

Hvis I ønsker, at jeres barn skal skifte fra en anden folkeskole, friskole eller privatskole til en folkeskole i Fredensborg Kommune, sker det efter reglerne om frit skolevalg.

I skal gøre følgende:

1) Tal med jeres nuværende skole

Hvis I som forældre ønsker, at jeres barn skifter til en (anden) folkeskole i kommunen, er det en god ide først at henvende sig til den skole, som jeres barn går på. Sammen med skolen taler I om grunden til, at I ønsker et skoleskift.

Hvis I ønsker at gå videre med skoleskiftet, skal I selv henvende jer til den skole, I ønsker jeres barn skal gå på. 

2) Kontakt den ønskede skole

Det er ikke sikkert, at den skole, I søger om skoleskift til, har ledige pladser på klassetrinnet. Der er som udgangspunkt ledig plads, hvis skolen har færre end 24 elever i gennemsnit pr. klasse på klassetrinnet.

Dog kan enkelte klasser eller årgange være midlertidigt lukket for tilgang af pædagogiske årsager. 

Hvis ikke skolen kan imødekomme jeres ønske om skolegang på skolen, vil jeres barn blive optaget på venteliste, såfremt I ønsker det. Indskrivning af børn fra ventelisten sker efter tidspunkt for opskrivning. 

I skal være opmærksomme på, at der ikke ydes befordring til andre skoler end distriktsskolen. Hvis det kræver transport af jeres barn at skifte skole, vil I derfor selv skulle sørge for dette.