Alle børn i kommunens børnehaveklasser får tilbudt en sundhedssamtale, motorisk undersøgelse og måling af højde, vægt, syn, farvesyn og hørelse af sundhedsplejersken.

 

Læs mere om sundhedsplejen

1. klasse
Sundhedsplejersken tilbyder at hver elev bliver målt og vejet – ved behov tilbydes eleven også at blive synstestet og høretestet.

4. klasse
Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler og måling af højde og vægt.

7. klasse
Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtaler og synsprøve.

9. Klasse
Sundhedsplejersken tilbyder en sundhedssamtale og måling af højde, vægt, syn, farvesyn og hørelse, samt en drøftelse af erhvervsvalg i relation til elevens helbred.
 

Sundhedsplejersken tilbyder at tale med de børn, hvor der er et behov – dette kan være børn, som sundhedsplejersken har lavet en aftale med ved sidste sundhedssamtale, børn hvor lærerne har en bekymring (dette sker selvfølgelig i samarbejde med forældre), hvor forældre har en bekymring eller barnet/den unge selv oplever et problem/behov.

Hvis der viser sig et behov hos en elev for en undersøgelse eller en samtale med en læge, så vil det altid være muligt at få en aftale med kommunallægen.

Sundhedsplejersken har ifølge lovgivningen pligt til at føre journal i tilknytning til de samtaler og undersøgelser, der udføres. Hos os registreres oplysningerne elektronisk. Sundhedsplejersken og kommunallægen registrerer oplysninger om de udførte funktionsundersøgelser og oplysninger omkring barnet/den unges sundhed/trivsel, helbred og eventuelle sundhedsproblematikker. Det er altid muligt for forældre at få aktindsigt i deres barns journal.