Se strategien for hvordan vi arbejder med sprog og skriftsprog

Sprogpilot Fredensborg er et tilbud til normaltbegavede elever fra 0.-9. klassetrin, som er i risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder, eller som allerede udviser store skriftsproglige vanskeligheder, f.eks. dysleksi. 

Sprogpilot Fredensborg består af flere dele:

  • Et 9-ugers forløb med holdundervisning med specialuddannede læselærerne i relevante læse-, stave- og skrivestrategier og i kompenserende strategier
  • I det 9-ugers forløb deltager læselærerne i elevens almene undervisning og hjælper eleverne med at anvende de lærte strategier i fagene
  • Kursus og vejledning til elevens forældre og lærerteamet omkring eleven
  • Et 10-ugers efterfølgende forløb med fokus på, at eleven anvender de lærte strategier i fagene 

Undervisningen foregår i bysamfundene på henholdsvis Endrupskolen, Nivå Skole, Kokkedal Skole og Humlebæk Skole.

Eleven kan deltage i et læseforløb flere gange i løbet af sin skoletid, hvis eleven har behov for det. 

Eleven skal visiteres til forløbet.

Se pjece om Sprogpilot Fredensborg