Sprogpilot Fredensborg er et tilbud til normaltbegavede elever fra 0.-9. klassetrin, som er i risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder, eller som allerede udviser store skriftsproglige vanskeligheder, f.eks, ordblindhed. 

Sprogpilot Fredensborg består af flere dele:

  • Et 9-ugers forløb med holdundervisning med specialuddannede læselærere i relevante læse-, stave- og skrivestrategier og i kompenserende strategier
  • I det 9-ugers forløb deltager læselærerne i  noget af elevernes almene undervisning
  • Kursus og vejledning til elevens forældre og lærerteamet omkring eleven

Undervisningen foregår på skolerne i bysamfundene.

Eleven kan deltage i et læseforløb flere gange i løbet af sin skoletid, hvis eleven har behov for det. 

Eleven skal visiteres til forløbet.

Se pjece om Sprogpilot Fredensborg

Herunder finder du en række brochure som fortæller om den normale læse-staveudvikling, og hvordan du som forældre kan støtte dit barn i almenundervisningen. 

For børnehavebørn 

For 1.- 2. klasse

For 3.- 4. klasse

For 5. - 6. klasse

For 7. - 9. klasse

Ordblindhed

De fleste børn lærer at læse i skolen. Men nogle børn har meget svært ved at lære at læse. Det kan der være forskellige grunde til. En del af disse børn kan have svært ved at forbinde bogstaverne med deres lyde. Med andre ord har børnene svært ved at lære at udnytte skriftens lydprincip, når de skal læse og stave, og denne vanskelighed hedder ordblindhed (dysleksi). 

Hvis børn med ordblindhed ikke får den rette hjælp, kan de få vanskeligheder med at forstå og skrive tekster i alle fag. De er også i fare for at udvikle en dårlig selvopfattelse, fordi de kan være tilbøjelige til at tænke, at de må være dumme, siden de har så svært ved at læse. Så de bliver ofte kede af at læse og kan risikere at blive kede af at gå i skole. Derfor er det vigtigt at opdage ordblindevanskelighederne i tide og sætte ind med indsatser for at støtte børnenes læse- og staveudvikling og for at styrke deres tro på egne evner. Forskning viser, at det til en vis grad kan lade sig gøre at forebygge ordblindhed, inden barnet kommer i skole.

I de to pjecer kan du læse mere om kommunens arbejde med ordblindhed, og hvad du kan gøre som forældre.  
Hvordan kan jeg støtte mit barn – om tidlige risikotegn og om forældres støtte til deres barns sproglige udvikling inden skolestart
Hvordan kan jeg støtte mit barn i skolen – om ordblindhed, test, skolens arbejde og forældrenes støtte til deres barn

 


Kængurulommen 
Hvis du selv er usikker på at læse, kan ”Kængurulommen” give dig gode idéer til, hvordan du kan læse med dit barn.

Her kan du se film, hvor ordblinde forældre viser, hvordan de læser for deres børn, og der er korte artikler om ordblinde. 

 


Gode råd til hvordan du kan få dit barns ordforråd til at vokse.


Læsning begynder i barnevognen
Gode tips til, hvordan du kan læse med dit helt lille barn.


Hvorfor anbefales vi at pludre-snakke med vores børn lige fra fødslen? 


En film til dig, som har et andet modersmål end dansk. Filmen kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu. Se www.ltk.dk/sprog-er-en-gave


Tegn på læsevanskeligheder, og hvad du kan gøre som forældre.


Råd til forældre til børn med ordblindhed.

 


Gode råd til, hvordan du kan lyttelæse med dit barn.

 


Hør, hvordan du kan støtte dit barn ved at være åben om dit barns udfordringer og styrkesider. https://nota.dk/viden/v%C3%A6r-%C3%A5ben-om-dit-barns-ordblindhed

 


Elever med ordblindhed fortæller om, hvad der er vigtigst for dem i hverdagen.
https://nota.dk/viden/om-v%C3%A6re-ordblind-det-vigtigste-i-hverdagen


På Notas hjemmeside kan både elever med ordblindhed og deres forældre og undervisere få viden og nyheder om ordblindhed.