Sommerferie 
Lørdag den 30.06.18 – Søndag den 12.08.18
Efterårsferie
Lørdag den 13.10.18 – Søndag den 21.10.18
Juleferie
Fredag den 21.12.18 – Onsdag den 02.01.19
Vinterferie
Lørdag den 09.02.19 – Søndag den 17.02.19
Påskeferie
Lørdag den 13.04.19 – Mandag den 22.04.19
Store Bededag
Fredag den 17.05.19 – Søndag den 19.05.19
Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 30.05.19 – Søndag den 02.06.19
Grundlovsdag
Onsdag den 05.06.19
Pinseferie
Lørdag den 08.06.19 – Mandag den 10.06.19
Sommerferie
Lørdag den 29.06.19 – Søndag den 11.08.19

Sommerferie
Lørdag den 29.06.19 – Søndag den 11.08.19
Efterårsferie
Lørdag den 12.10.19 – Søndag den 20.10.19
Juleferie
Fredag den 20.12.19 – Onsdag den 01.01.20
Vinterferie
Lørdag den 08.02.20 – Søndag den 16.02.20
Påskeferie
Lørdag den 04.04.20 – Mandag den 13.04.20
Store Bededagsferie
Fredag den 08.05.20 – Søndag den 10.05.20
Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 21.05.20 – Søndag den 24.05.20
Pinseferie
Lørdag den 30.05.20 – Mandag den 01.06.20
Grundlovsdag
Fredag den 05.06.20 – Søndag den 07.06.20

Sommerferie
Lørdag den 27.06.20 – Søndag den 09.08.20

Efterårsferie
Lørdag den 10.10.20 – Søndag den 18.10.20

Juleferie
Lørdag den 19.12.20 – Søndag den 03.01.21

Vinterferie
Lørdag den 13.02.21 – Søndag den 21.02.21

Påskeferie
Lørdag den 27.03.21 – Mandag den 05.04.21

St. Bededagsferie
Fredag den 30.04.21 – Søndag den 02.05.21

Kr. Himmelfartsferie
Torsdag den 13.05.21 – Søndag den 16.05.21

Pinseferie
Lørdag den 22.05.21 – Mandag den 24.05.21

 

Sommerferie
Lørdag den 26.06.21 – Søndag den 08.08.21

Efterårsferie
Lørdag den 16.10.21 – Søndag den 24.10.21

Juleferie
Onsdag den 22.12.21 – Tirsdag den 04.01.22

Vinterferie
Lørdag den 12.02.22 – Søndag den 20.02.22

Påskeferie
Lørdag den 09.04.22 – Mandag den 18.04.22

St. Bededagsferie
Fredag den 13.05.22 – Søndag den 15.05.22

Kr. Himmelfartsferie
Torsdag den 26.05.22 – Søndag den 29.05.22

Pinseferie
Lørdag den 04.06.22 – Mandag den 06.06.22