Billedet er "The Beach Tigers" fra Nivå Skole

I Danmark er der tradition for, at forældre har betydelig indflydelse på deres børns skolegang. Forældresamarbejdet er af grundlæggende betydning for, at tankerne bag folkeskoleloven kan føres ud i livet. Alle forældre og elever har derfor ret til deltagelse i skolens styrelse gennem valg til skolebestyrelser.
 

Bestyrelsens vigtigste opgave er at fastsætte principper for den enkelte skoles virksomhed. Det kan for eksempel dreje sig om principper for hvordan undervisningen organiseres, arbejdsfordelingen mellem skolens lærere eller skole/hjem samarbejdet.

Bestyrelsen godkender også skolens budget og undervisningsmidler.

Fredensborg Kommune har formuleret en styrelsesvedtægt for skolerne. Det giver, sammen med de centrale bestemmelser, skolebestyrelserne et konkret grundlag at handle ud fra, og skolerne har således mulighed for selv at træffe vigtige beslutninger for hvordan skolen skal styres. Den nuværende skolestyrelsesvedtægt skal – pga. ændret lovgivning i forbindelse med skolereformen – ændres i foråret 2014.

Skolebestyrelserne holder normalt ét møde om måneden, disse foregår som regel sent om eftermiddagen eller om aftenen. Bestyrelsen består af repræsentanter for forældrene, skolens medarbejdere og eleverne. Som noget nyt, kan der nu også indtræde repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreningsliv eller ungdoms¬uddannelse i skolebestyrelsen.

Som medlem af en skolebestyrelse kommer man tæt på skolens hverdag og opnår en forståelse for og indflydelse på hvordan skolens virke og dagligdag hænger sammen.

For at blive valgt som forældrerepræsentant til en skolebestyrelse, skal man have børn indskrevet på den pågældende skole. Man vælges for en periode á fire år.

Find skolestyrelsesvedtægten for Fredensborg Kommunes skoler herunder.

Skolestyrelsesvedtægt

Bilag til skolestyrelsesvedtægt

Valg til skolebestyrelse - er det dig?

Ved alle folkeskoler i Danmark skal der hvert 4. år vælges medlemmer til skolebestyrelsen på alle skoler. 

Læs mere om valg til skolebestyrelsen